IKC Mantingebrink

Ons IKC is een voorziening voor kinderen met een bredere doelgroep dan alleen opvang óf onderwijs. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen terecht bij ons IKC. Kinderen kunnen hier leren, spelen, ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Binnen ons IKC kijken alle betrokken organisaties op dezelfde manier naar de kinderen en ouders.

Binnen ons IKC bieden wij kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zo kunnen we een doorgaande leerlijn en continuïteit bieden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Bij de doorgaande leerlijn is goed overleg en een korte lijn in de samenwerking met de leerkrachten van de school. De doorgaande lijn tussen de opvang en school wordt zo gewaarborgd.

Met behulp van het VVE programma worden de activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken het gehele brede terrein van de ontwikkeling van de peuters en kleuters.  Naast de stimulering van de taalontwikkeling wordt dus met behulp van leuke activiteiten veel aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, de motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden.  

In de wens naar IKC vorming wordt onder leiding van de directeur gewerkt aan hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, waarin organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van hun menszijn. 

Het kind staat centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. Wij bieden een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving.

Dit biedt kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen verblijven in een ongedwongen, veilige en vertrouwde omgeving. Een ontspannen sfeer bij de kinderen staat bij ons voorop. Er is volop ruimte om zowel binnen als buiten te spelen, ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij doen wij veel aan sport en spel en activiteiten

Binnen Tamariki zijn er goede contacten met de school en bieden wij een aanbod op maat.

Onze locatie heeft een oudercommissie. De oudercommissie van ons kinderdagverblijf behartigt de belangen van kinderen en ouders van onze vestiging, bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers en adviseert over onder meer voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid binnen het kinderdagverblijf.

De Oudercommissie

Liane Bos 
Anneke Kip 
Annemiek van der Ploeg 
Suzanne Lieberom 
Marieke Bontjer
Edwin Rixtum 

oc-kaskrakers@tamariki.nl 

Om een indruk van ons te krijgen neemt u dan een kijkje op onze facebookpagina!!

Lees hieronder meer over het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Voor de voorschool klik hier.