Op Het Compas heerst een pedagogisch goed leerklimaat. Ons onderwijs is doel- en resultaatgericht.

Passende ondersteuning

Op Het Compas werken we in periodeplannen. In een periode van rond de 8 weken krijgen de leerlingen doelgerichte leerstof aangeboden. We clusteren de leerlingen op basis van de beheersing van de leerstof. In de periode van ongeveer 8 weken krijgen de leerlingen “afgestemde” leerstof, instructie, verwerking en begeleiding. Met afgestemd bedoelen we “die het beste past bij de leerling”.

Flexibele werkplekken

Leerlingen op Het Compas hebben flexibele werkplekken in de klas en op het leerplein. Omdat we willen dat alle leerlingen niet alleen met de leerkracht leren maar ook van en met elkaar, hebben de leerlingen geen eigen plaats in de klas. De klas, het leerplein en onze school zijn veilige plekken waar geleerd en geoefend kan worden om steeds zelfstandiger en socialer te worden. Onze inrichting van de klassen en leerplein nodigen uit tot contact, stilte, actie, samenwerken en zelfstandigheid.

Bewegen

Ons nieuwe schoolgebouw biedt ruimte om te bewegen. Daar krijgen onze leerlingen ook de ruimte voor. Tussen de lessen door doen we bijvoorbeeld leuke  energizers. Dan kun je even je energie kwijt op bijvoorbeeld een (desk)bike of bokszak.
Voor de onderbouw (groep 1, 2 en 3) hebben wij een specialist motorische ontwikkeling binnen ons team.

Schooltijden

We werken met een continurooster waarbij kinderen alle dagen van 08.30 tot 14.30 uur naar school gaan. Op woensdagmiddag zijn ze vrij. Daarnaast zijn de kleuters ook op vrijdagmiddag vrij.

 Groep 1 en 2                                                               Groep 3 t/m 8

ma, di, do: 08:30-14:30 uur                                           ma, di, do en vr: 08:30-14:30 uur
wo: 08:30- 12:30 uur                                                     wo: 08:30- 12:30 uur
vr: 08:30- 12:00 uur

De school is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:00 – 16:30 uur.

Ons team

Op Het Compas werken we met vier kleine combinatieklassen. Het team bestaat uit vrolijke en betrokken leerkrachten, te weten:

Groep 1/2
Juf Danielle, juf Lisan en juf Nathalie

Groep 3/4
Juf Nanet, juf Everdien en juf Nathalie

Groep 5/6
Juf Christel en meester Jorden

Groep 7/8
Meester Jeroen

Leerlingenzorg

Op Het Compas bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar Het Compas deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op Het Compas het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.

Klik hier voor de schoolgids.

 

Resultaten

Het Compas moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.  Klik hier voor het overzicht.