De Bonifatius is een kindcentrum in Ter Apel dat naast (primair) onderwijs, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang (BSO) aanbiedt. We creëren daarmee een doorlopende ontwikkellijn van 2 tot 13 jaar.  

Over ons

Op de Bonifatius zitten ruim 100 kinderen die elke dag met veel plezier naar school of de opvang gaan. We geven onze kinderen een stevige basis mee van kennis en vaardigheden die nodig zijn om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en waardevol mens. We bieden gepersonaliseerd en uitdagend onderwijs en opvang in een rijke leeromgeving, waardoor ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen.

Waar staan we voor?

Op de Bonifatius werken we vanuit de katholieke traditie, wat inhoudt dat iedereen bij ons welkom is, ongeacht achtergrond. We geloven in de unieke waarde van ieder individu, waarbij we gelijkwaardig en met respect met elkaar omgaan. Samen leren, vieren en zorg voor elkaar en de wereld om ons heen, staat daarbij centraal.

Ons kindcentrum is een leefgemeenschap waarin we elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Deze verbondenheid zorgt voor een prettige omgeving waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Ouders zien we als onze partners waarmee we samenwerken op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding.

Ons aanbod

We werken op de Bonifatius veel met thema’s. Daarmee maken we de kinderen niet alleen nieuwsgierig, maar de leerstof krijgt ook meer betekenis voor ze. Wekelijks krijgen de kinderen gymles en muziekles, en in samenwerking met de Kunstenschool ZG hebben we ook kunstprojecten op school.

Naast onderwijs hebben we een peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen zich op het gebied van taal, rekenen, bewegen, maar ook op sociaal vlak. Daarnaast hebben we een voor- en naschoolse opvang (BSO), en in het kader van de Verrijkte schooldag, ook een interessant aanbod buitenschoolse activiteiten. Ons onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd, waardoor we een doorlopende ontwikkellijn creëren voor kinderen.