Op de Bonifatius werken we dagelijks aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Zo bevorderen we onder andere het leesplezier van onze kinderen en ontwikkelen we ons thematisch onderwijs waarbij we specifiek aandacht hebben voor het taalaanbod. We maken daarbij gebruik van diverse methodes.

Schooltijden

We hanteren op de Bonifatius een continurooster. Dat betekent dat kinderen de hele dag van 08:30 tot 14:30 uur naar school gaan en tussen de middag ook op school lunchen.
Alle kinderen zijn op woensdag om 12:15 uur vrij en de kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn ook elke vrijdag om 12:00 uur vrij.

Ons team

Team schooljaar 2023-2024

 • Directeur: Jeannette Sinot
 • Interne begeleider: Marcha Teuben en Rebekka Groen
 • Peutergroep: Lida Roseboom (ma t/m do), Wieke Borcheld (ma, t/m do)
 • Groep 1-2: Diana Pomp-Tiben (ma t/m woe), Marije Eijkelkamp (do, vrijdagochtend)
 • Groep 3-4: Marjan Sinnema (ma, di), Rianne de Roo (woe t/m vrij)
 • Groep 5-6: Lian Manning (ma t/m woe), Lianda Schulte (do, vrij)
 • Groep 7-8: Mirjam Rossing (ma, di), Paulien Scholten (woe t/m vrij)
 • Extra begeleiding: Rianne de Roo, Rebekka Groen, Mirjam Rossing
 • Plusklas: Paulien Scholten
 • Onderwijsassistent: Marjolijn Kaspers
 • Vakleerkrachten gym: Ernst Bouwman en Marjan Sinnema
 • Conciërge: Frans Dummer
 • BSO: Marjolijn Kaspers, Gerda Steenkamp, Wieke Borcheld

Leerlingenzorg

Op de Bonifatius bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Bonifatius deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Bonifatius het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de Bonifatius voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.