Welkom! Wij zijn De Brummelbos, een open katholieke basisschool met ruim 200 kinderen. Bij ons krijgen zij de ruimte om zich op sociaal, fysiek en cognitief gebied te ontwikkelen.

Over ons

Brummelbos is Drents voor bramenstruik. Zoals de struik vruchten geeft, zo geeft onze school kennis en vaardigheden aan onze kinderen waardoor zij tot bloei komen. Dat is ook de missie van onze school “Ruimte om te bloeien!”
Daarnaast heeft een bramenbos een religieuze betekenis.

Op de Brummelbos willen we graag de talenten van ieder kind tot ontplooiing laten komen. Dat kan alleen in een omgeving waarin kinderen ontspannen zijn en geconcentreerd kunnen spelen, werken en leren.  Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en capaciteit van het kind.

Naast onderwijs bieden we in samenwerking met Dapper ook kinderopvang aan. We hebben een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en een voor- en naschoolse opvang (BSO) bij ons in het gebouw.

Waar staan we voor?

De Brummelbos staat voor het stimuleren van persoonlijke groei en zelfvertrouwen bij ieder kind. We willen kinderen bewust maken van hun rol in de maatschappij en hen begeleiden in het vinden van hun eigen invulling en betekenis daarin.

We vinden het belangrijk dat kinderen goed leren lezen, schrijven en rekenen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor een kansrijke toekomst voor alle kinderen.
In de ochtend houden de leerlingen zich bezig met het ontwikkelen van deze basisvaardigheden.
In de middag is er ruimte voor onder andere wereldoriëntatie, techniek en creatieve vakken. Met deze vakken brengen we de kinderen de kennis, houding en overige vaardigheden bij die ze nu en later nodig hebben om op een goede manier mee te kunnen doen in de samenleving.

We halen inspiratie uit de katholieke traditie om saamhorigheid, respect, warmte en vertrouwen te bevorderen. We willen een gemeenschap zijn waarin kinderen en ouders zich thuisvoelen, we samen leren, vieren en voor elkaar zorgen. Zo hebben we iedere dag een dagopening en gaan we minimaal één keer per jaar naar de kerk.
Wij vinden het waardevol om ons in te zetten voor de wereld om ons heen. Daarom organiseren en doen we mee aan verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de vastenactie, schoenendoosactie, kerstkaartenactie en een sponsorloop.
Ook hechten we veel waarde aan het contact met onze ouders. Ze zijn onze partners in de opvoeding. Samen maken we het onderwijs beter!

Ons aanbod

Wij bieden een onderwijsomgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Daarbij streven we ernaar om de leerstof en ons didactisch handelen af te stemmen op ieder kind afzonderlijk, denkend vanuit leerdoelen, passend bij hun toekomstplannen. Doordat de leerlingen, in overleg met de leerkracht, zelf hun doelen bepalen, zijn ze meer betrokken, leren ze gemakkelijker en hebben ze invloed op hun eigen leerproces.

Voor leerlingen die meer uitgedaagd moeten worden of juist extra begeleiding nodig hebben, bieden onze leerkrachten/specialisten ook begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid en lezen.

In samenwerking met kinderopvang Dapper, is er op onze locatie een voorschool (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en bieden we voor- en naschoolse opvang aan (BSO/VSO) aan. Daarmee creëren we op de Brummelbos een doorgaande ontwikkellijn van 2,5 tot 13 jaar.