Wij streven ernaar om het onderwijs te laten aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren sneller en beter als zij gemotiveerd en betrokken zijn. In de organisatie van ons onderwijs gebruiken wij deze motivatie en betrokkenheid om het leerproces te stimuleren. Leren vanuit vraagstelling en verwondering is daarbij een uitgangspunt.

Schooltijden

Onze school is bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur

De lestijden zijn:
maandag: 8.30 – 14.30 uur
dinsdag: 8.30 – 14.30 uur
woensdag: 8.30 – 12.30 uur
donderdag: 8.30 – 14.30 uur
vrijdag 8.30 – 14.30 (de groepen 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij)

Ons team

De leerkrachten van De Brummelbos vormen een betrokken team, dat staat voor een goede kwaliteit van onderwijs in een gastvrije omgeving en een gemoedelijke werksfeer. Op de Brummelbos hebben we een gemêleerd team, bestaande uit zowel oudere als jongere leerkrachten.

Hieronder vindt u een overzicht van onze groepen:

Groep 1/2A: juf Lyanne en juf Karlijn
groep 1/2B: juf Ylva en juf Anneke
groep 3: juf Ineke
groep 4A: juf Manon en juf Letty
groep 4B: juf Anja en juf Letty
groep 5: juf Irene en juf Janine
groep 6: juf Charon en juf Karlijn
groep 7: meester Johan en juf Stefanie
groep 8: juf Mirjam en juf Stefanie

Leerlingenzorg

Op de Brummelbos bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Brummelbos deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Brummelbos het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

 

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de Brummelbos voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.