Bij kinderopvang De Groenling staat plezier maken en zorg voor elkaar voorop! We bieden een veilige en rijke omgeving waarin kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. 

Over ons

Onze kinderopvang is gevestigd in kindcentrum De Groenling in Oude Pekela. In samenwerking met drie scholen, een bibliotheek en andere zorgverleners in het kindcentrum maken we ons sterk voor alle kinderen. Door de nauwe samenwerking kunnen we een doorgaande ontwikkellijn creëren voor de kinderen.  
We hebben een peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een voor- en naschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar.  

Waar staan we voor?

De Groenling is dé plek waar kinderen van 2 t/m 12 jaar spelenderwijs kunnen groeien en ontwikkelen. Bij ons krijgen kinderen de kans om belangrijke sociale vaardigheden op te doen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor taalstimulering, rekenvaardigheid en motorieke vaardigheden.  

Doordat we nauw samenwerken met de basisscholen in het kindcentrum, kunnen we kinderen continuïteit en een doorgaande ontwikkellijn bieden.  

Ons aanbod

Kinderopvang De Groenling biedt twee vormen van kinderopvang aan. Opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Dat zijn onze peuters en wordt soms ook wel ‘voorschool’ genoemd. Daarnaast bieden we voor- en naschoolse opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dat is onze BSO.  

Voor de peuters maken we gebruik van een VVE-programma. In dat programma worden gestructureerd activiteiten aangeboden die bijdragen aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Ze ontwikkelen zich spelenderwijs, waardoor ze met zelfvertrouwen kunnen beginnen aan de basisschoolperiode. Daarnaast werkt De Groenling nauw samen met de leerkrachten van de basisscholen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Naast de peuteropvang hebben we op De Groenling een buitenschoolse opvang (BSO). De BSO vindt plaats voor, tijdens en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen bieden we BSO aan.