Leerlingen op de H. Gerardusschool werken in drie bouwen, waardoor ze het niveau en tempo krijgen aangeboden dat bij hen past. We hebben oog voor de volgende stap in hun ontwikkeling en spreken hoge verwachtingen uit, passend bij de leerling. Daarnaast betrekken we de kinderen actief bij het bepalen van doelen en instructies, zodat ze daar gemotiveerd mee aan de slag kunnen.

Thematisch onderwijs

Ieder schooljaar zijn er 5 á 6 thematische blokken, gericht op wereldoriëntatie. Daarnaast is er tijd voor kunst-, muziek- en bewegingslessen. Zo wordt het creatief denken op gang gebracht en leren we de kinderen andere perspectieven en meningen te waarderen.

Schooltijden

Maandag: 08:30 tot 14:30 uur
Dinsdag: 08:30 tot 14:30 uur
Woensdag: van 08:30 tot 12:15 uur
Donderdag: van 08:30 tot 14:30 uur
Vrijdag: van 08:30 tot 14:30 uur, met uitzondering van groep 1/2/3. Zij zijn om 12.15uur vrij.

Ons team

Groep 1/2/3:
Juf Marije Eijkelkamp en juf Elize Brandsma

Groep 4/5/6:
Juf Nathalie Over

Groep 7/8:
Juf Karin, Juf Ann Bleijswijk en meester Rik Bergmann

Leerlingenzorg

Op de H. Gerardusschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de H. Gerardusschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de H. Gerardusschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De H. Gerardusschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.