De St. Gerardus Majella is een kleine basisschool met zo’n 52 leerlingen in Hoogezand West. Op onze school kan en mag iedereen zichzelf zijn. We kennen onze leerlingen en stimuleren ze om zich te ontwikkelen.  

Over ons

Bij ons op school zorgen we ervoor dat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient. Zo werken we bijvoorbeeld met kleine groepen waarin kinderen uitleg of instructies krijgen. We bieden leerstof aan dat aansluit bij de interesses van het kind en kinderen van verschillende leeftijden werken veel samen. We zijn daarin geïnspireerd door het Zweeds onderwijsconcept ‘Kunskapsskolan’. Dat maakt onze school uniek in de regio! 
Verder werken we nauw samen met kinderopvangorganisatie Kaka. Zij bieden voor onze kinderen de voor- en naschoolse opvang aan (BSO).  

Waar staan we voor?

We bieden kwalitatief goed onderwijs, afgestemd op de behoefte van het kind. Dat houdt in dat kinderen les krijgen volgens een bepaalde structuur, maar dat er ook ruimte is om eigen keuzes te maken die passen bij zijn of haar talent. 
Op de St. Gerardus Majella is een veilig en prettig pedagogisch klimaat waarin we werken vanuit de basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. We volgen onze kinderen nauwlettend en dagen ze uit om het maximale uit zichzelf te halen.  

Ons aanbod

Om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij de behoeften van het kind, werken we op de St. Gerardus Majella met units. We hebben een onderbouwunit en een bovenbouwunit. In een unit werken kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen. Ze gaan in kleinere groepen uiteen om op hun eigen niveau te kunnen werken of uitleg te krijgen over de lesstof. Op die manier krijgt het kind meer aandacht dan in een grote groep

In de praktijk werken we vanuit de onderbouwunit met een beredeneerd aanbod en een duidelijke structuur. In de bovenbouwunit doen we dit ook, maar gaan we daarnaast op zoek naar eigenaarschap bij het kind.
We gebruiken methoden voor ons onderwijs, maar blijven zelf ook kritisch nadenken over wat we onze kinderen aanbieden.