Het onderwijs op de St. Gerardus Majella is gestructureerd, maar kinderen kunnen ook zelf keuzes maken in wat zij goed vinden voor hun ontwikkeling. Dat noemen we ook wel gepersonaliseerd leren. Daarin zijn we geïnspireerd door het Zweedse onderwijsconcept ‘Kunskapsskolan’.  

Units

We werken op onze school met units. We hebben een onderbouwunit (groep 1 t/m 4) en een bovenbouwunit (groep 5 t/m 8). In een unit werken kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen. Ze gaan in kleinere groepen uiteen om op hun eigen niveau te kunnen werken of om uitleg te krijgen.  

Ons team

Onderbouwunit:
Connie Hartholt en Kelly Swinkels

Bovenbouwunit:
Lesly Korte, Monique van Oosten, Martine de Bruijn

Onderwijsassistent:
Derkje Andelbeek

Rekencoördinator en leerkracht extra ondersteuning:
Trudy Leenders

Taalcoördinator:
Kirsten Oosterhuis

Interne begeleider:
Kirsten Oosterhuis

Directeur:
Henk-Jan Meijer

Kind-ouderondersteuner

Op de St. Gerardus Majella hebben we een kind-ouderondersteuner: Daisy Kiers. Zij vormt de schakel tussen school en thuis en kan leerlingen ondersteunen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals weerbaarheid en zelfbeeld. Daarnaast biedt ze (kortdurende) opvoedingsondersteuning bij gezinnen thuis en praktische hulp om de kansen van kinderen te vergroten. Daisy is per e-mail bereikbaar op daisy.kiers@midden-groningen.nl of telefonisch via 06 2164 8422.

Coachgesprekken

Vanaf jonge leeftijd voeren we coachgesprekken met de leerlingen. Er wordt niet alleen gesproken over hoe het met ze gaat, maar ze krijgen ook de gelegenheid om mee te praten over wat ze leuk vinden, wat ze willen doen en hoe ze dat willen doen. Daardoor krijgen kinderen steeds meer inzicht in hun leerproces en de keuzes die ze daarin kunnen maken. 

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf-gelijke-dagen model, van 08.30 tot 14.00 uur. De kinderen in leerjaar 1 zijn vrij op vrijdag.  

Gastdocenten

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen, organiseren we voor de bovenbouw gastlessen. Tijdens deze lessen vertellen gastdocenten iets over hun vak om zo leerlingen te inspireren en hun horizon te verbreden.   

Leerlingenzorg

Op de St. Gerardus Majella bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.  

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Gerardus Majella deel van uitmaakt. 

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Gerardus Majellaschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.
Klik hier voor de schoolgids
 

Resultaten

De St. Gerardus Majellaschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.  
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.