IKC St. Vitus is een integraal kindcentrum met ruim 200 kinderen, gevestigd in het centrum van Winschoten. Vanuit een gezamenlijk visie, bieden wij onderwijs en kinderopvang aan. 

Over ons

We zijn een plek waar kinderen van 0 t/m 13 jaar samenkomen en zich ontwikkelen. Dat gebeurt in een veilige, gemoedelijke omgeving, op een manier waarbij de leerstof  zoveel mogelijk op het individuele kind wordt toegespitst. Het team en de ouders werken nauw samen om kinderen datgene te bieden wat ze nodig hebben om te groeien. Ontwikkeling op maat! Met als motto: Spelen is leren en leren is spelen.

Waar staan we voor?

Op IKC St. Vitus werken we vanuit katholieke waarden waarin onder andere gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen centraal staan. Vanuit de pedagogische basisbehoeften werken we aan relatie, competentie en autonomie. Daardoor zijn we in staat om goed te kunnen leren en te werken, in een positief schoolklimaat.

We hechten waarde aan een open houding ten opzichte van onze ouders, maar ook onze omgeving. Hierdoor creëren we een gemeenschap waarbinnen iedereen – ongeacht hun geloofsachtergrond – zich veilig en goed voelt en daardoor met plezier naar school gaat.

Ons aanbod

Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 hebben we een thematisch beredeneerd aanbod. Vanaf groep 4 (bovenbouw) werken de kinderen in leerlijnen, maar krijgen zij ook leerstof op maat aangeboden. Dit betekent dat kinderen, afhankelijk van hun ontwikkeling, groepsoverstijgend kunnen werken.

Naast onderwijs, biedt IKC St. Vitus ook kinderdagopvang, peuteropvang/voorschool en VSO/BSO aan. We creëren daarmee een doorgaande ontwikkellijn. Onze peuters spelen regelmatig samen met de kleuters op het plein, zodat ze op die manier ook alvast een beetje kunnen wennen aan school.