Op IKC St. Vitus werken we in de onderbouw thematisch, waar kinderen speel- en ontwikkeltijd krijgen. Vanaf groep 4 krijgen kinderen de leerstof meer op maat aangeboden.

Thematisch werken

In de onderbouw (groep 1 t/m groep 3) werken we veel thematisch. Wat IKC St. Vitus anders maakt dan anderen, is dat wij bewust kiezen voor een combinatiegroep 2/3. Daardoor kunnen we de kinderen speel- en ontwikkeltijd bieden, in één lokaal. Een unieke situatie die heel succesvol is.

Leerstof op maat

Vanaf groep 4 werken de kinderen in leerlijnen en krijgen zij hun leerstof op maat aangeboden. Dit betekent voor een aantal leerlingen dat ze, afhankelijk van hun ontwikkeltijd,  groepsoverstijgend werken. Zo is er een “plus-klas” waar er instructie gegeven wordt aan de leerlingen die cognitief meer uitgedaagd moeten worden. Er is ook een “klus-klas” voor de leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn.

Schooltijden

Groep 1

Ma, di, do:  08:30 uur – 14:30 uur.
Wo:            08:30 – 12:15 uur.

Groep 2 t/m 4

Ma, di, do:  08:30 – 14:30 uur.
Wo:            08:30 – 12:15 uur.
Vr:              08:30 – 12:00 uur

Groep 5 t/m 8

Ma, di, do, vr:       08:30 uur – 14:30 uur
Wo:                      08:30 – 12:15 uur.

Het team

Groep 1:  Moniek Schanssema en Rob Scholtens
Groep 2-3A:  Reanate Lofvers en Rob Scholtens
Groep 2-3B: Willeke Loorbach en Rob Scholtens
Groep 4: Tessa Nomden en Leonie Haan
Groep 5: Ellen Hoefsmit
Groep 6: Rob Vegter en Rob Scholtens
Groep 7-8: Remke Huisman en Albert-Jan Brilstra
Intern begeleiding: Beika Vrieling en Anita Korte
Directie: Christa van der Veen

Leerlingenzorg

Op IKC St. Vitus bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een interne begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar IKC St. Vitus deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op IKC St. Vitus het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, de doelen voor het komende schooljaar, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

IKC St. Vitus moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.