In de manne is een integraal kindcentrum (IKC) in Veendam waar jenaplanonderwijs en kinderopvang samenkomen. Wij werken vanuit het pedagogisch statement: “Wij zien jou, zo groeien we samen.”

Over ons

Ons kindcentrum bestaat uit een moderne jenaplanschool en een kinderopvang. We werken volgens het jenaplanconcept van Peter Petersen, en zijn sterk beïnvloed door Celestin Freinet en zijn Freinetonderwijs. De ervaringen en belevingen van de kinderen zijn daarin het uitgangspunt. Dit zie je terug in onze basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.

Waar staan we voor?

Op In de manne werken we, vanuit de relatie, samen om verder te komen in het leven en te groeien. We vinden het belangrijk dat kinderen een sterk gevoel van welbevinden hebben op school, dat ze zich veilig voelen en dat ze zichzelf mogen zijn. Daarnaast vinden we het van belang dat er een grote mate van betrokkenheid is gedurende dag; hoe meer betrokken je bent hoe meer je groeit.

Ons aanbod

Wij zijn een jenaplanschool en we werken met driejarige-stamgroepen. Dit zijn heterogene groepen die verdeeld zijn in bouwen; onderbouw (0/1/2), middenbouw (3/4/5) en bovenbouw (6/7/8). Daarnaast hebben we een peuteropvang, waarbij kinderen van 2 tot 4 jaar welkom zijn, en we bieden voor- en naschoolse opvang aan.

Uniek op onze locatie is de atelierpedagoog. Onder leiding van de atelierpedagoog kunnen kinderen zonder specifieke opdracht, met verschillende materialen aan het werk. Daardoor groeien ze in hun creativiteit.