Wij zijn een jenaplanschool en we werken met driejarige-stamgroepen. Dit zijn heterogene groepen die verdeeld zijn in bouwen: onderbouw (0/1/2), middenbouw (3/4/5) en bovenbouw (6/7/8).

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. We starten elke dag om 8:30 uur. Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij.

Onze groepen

Onderbouwgroepen 0/1/2:
Papegaaienbos Kangoeroe-eiland

Middenbouwgroepen 3/4/5:
Wolvenbos
Bijenkorf
Uilennest

Bovenbouwgroep 6/7/8
Condorhorst
Leeuwenkuil
Dassenburcht

Leerlingenzorg

Op In de Manne bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Onze stamgroepleiders houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een interne begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat de ondersteuning die de school biedt niet voldoende is, dan wordt er samen gekeken wat dan het best bij het kind past.

Resultaten

Onze school moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.

 

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op In de Manne het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen  en de regels die op school gelden.

Klik hier voor de schoolgids.