De Kardinaal Alfrinkschool, ook wel bekend als KAS, is een katholieke basisschool. Naast onderwijs, bieden we kinderopvang aan, waardoor we een uniek kindcentrum in de wijk Bargeres in Emmen zijn.

Over ons

Op de Kardinaal Alfrinkschool zitten ruim 250 kinderen. We streven ernaar dat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen, dat ze respectvol, zelfredzaam en weerbaar zijn. Dat is de stevige basis die we onze kinderen willen meegeven. Dat doen we overigens niet alleen, maar samen met onze ouders/verzorgers. Transparantie en goede communicatie staat daarbij centraal.

Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn of haar eigen niveau optimaal te ontwikkelen. Hierbij gaan we niet uit van het gemiddelde van leerlingen, maar kijken we alleen naar de individuele ontwikkeling.

Waar staan we voor?

Op de Kardinaal Alfrinkschool bieden we de kinderen een warme en veilige omgeving waarin ze een stevige basis krijgen om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Vanuit onze katholieke identiteit is levensbeschouwelijke ontwikkeling een vast onderdeel binnen ons onderwijs. Zo is er iedere dag een dagstart met de mogelijkheid tot gebed, hebben we kringgesprekken en hebben we inhoudelijk aandacht voor vieringen vanuit verschillende geloven.

Daarnaast staat gepersonaliseerd leren op de KAS centraal. Het leidt tot het kritisch kunnen denken, probleemoplossend kunnen zijn en het goed kunnen samenwerken. Het welbevinden van de leerlingen staat daarbij altijd voorop!

Ons aanbod

Naast primair onderwijs, bieden we op de Kardinaal Alfrinkschool ook voorschool (peuteropvang) aan. Daarmee verzorgen we in feite onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar.
In samenwerking met onze naastgelegen kinderopvanglocatie Tamariki, wordt ook voor- en naschoolse opvang (BSO) aangeboden.

Naast een vakleerkracht muziek, hebben we een vakleerkracht gym op onze school. We zijn van mening dat bewegen essentieel is voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen, en daarom hebben we het geïntegreerd in ons onderwijs.