Op de Kardinaal Alfrinkschool is er een goed pedagogisch klimaat. Met andere woorden: kinderen kunnen bij ons goed tot leren komen. Er heerst een professionele cultuur en we hebben goed zicht op de ontwikkeling van onze kinderen.

Onze visie

Het welbevinden van onze leerlingen is de basis voor ons onderwijs. Omdat ieder kind uniek is, gaan we niet uit van het gemiddelde van leerlingen, maar kijken we naar de individuele ontwikkeling. We creëren een veilige omgeving waarin kinderen coöperatief leren. Dat betekent dat ze met en van elkaar leren, door bijvoorbeeld samen over de leerstof te praten of elkaar uitleg te geven. Ook moedigen we kinderen aan om veel te bewegen. Dit heeft een positieve impact op hun ontwikkeling. Tot slot zijn we een lerende organisatie, waarin onze leerkrachten zich continu blijven ontwikkelen om onderwijs op maat te bieden.

Schooltijden

Onze school werkt volgens het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in dat de groepen 3 t/m 8 vijf dagen in de week van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Het eten tussen de middag doen zij ook op school.

De kinderen van de groep 2 zijn op vrijdagmiddag vrij. De kinderen van de groep 1 zijn op vrijdag de hele dag vrij.

De school is dagelijks van 08.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via: 0591-658635.

Onze groepen

In het schooljaar 2023/2024 hebben wij elf groepen op school. Dit kunnen enkele groepen of combinatiegroepen zijn, waarbij het streven is dat we 25 kinderen per klas hebben. Bij de groepsindeling wordt altijd gekeken naar de (zorg) behoefte en ontwikkeling van het kind. Onze kleutergroepen zijn altijd combinatiegroepen, omdat we van mening zijn dat de kleuters veel van en met elkaar kunnen leren.

Leerlingenzorg

Op de Kardinaal Alfrinkschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. We hebben ook een remedial teacher op school die een-op-een begeleiding kan bieden aan kinderen met een achterstand of juist hoogbegaafd zijn.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Kardinaal Alfrinkschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Kardinaal Alfrinkschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.

Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De Kardinaal Alfrinkschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Op onze school is het pedagogisch klimaat goed. Er heerst een professionele cultuur en we hebben goed zicht op de ontwikkeling van onze kinderen.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.