IKC Maria in Campis is een veelzijdig kindcentrum, gelegen in de wijk Noorderpark in Assen. Vanuit een gezamenlijke visie bieden wij onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar

Over ons

Wij zijn een school met ongeveer 80 leerlingen waar een fijne en warme sfeer heerst. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, en dat je het beste uit jezelf en anderen haalt. Vanuit onze katholieke waarden creëren we een positief schoolklimaat waarin we gelijkwaardig, met respect en vertrouwen met elkaar omgaan.

Op IKC Maria in Campis leren we kinderen het leven, zodat zij zich ontwikkelen tot aardige, vaardige en waardige burgers. Dit gebeurt in een veilige, gemoedelijke sfeer, op een manier waarbij de leerstof zoveel mogelijk op het individuele kind wordt toegespitst. Daarbij hebben het team en de ouders/verzorgers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Het is niet voor niets dat we SAMEN in hoofdletters schrijven. We horen en zien elkaar en we zijn bereid elkaar te helpen. Daardoor is er vertrouwen, en dat zorgt er weer voor dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Samen bereik je meer dan alleen!

Waar staan we voor?

We staan voor een integrale aanpak van opvang en onderwijs, waarbij ontwikkeling op maat centraal staat. Verschillende disciplines werken samen om de kinderen datgene te bieden wat ze nodig hebben. We streven naar een open houding ten opzichte van ouders, de omgeving en de samenleving, waardoor er een gemeenschap ontstaat waarin iedereen zich veilig en met plezier kan ontwikkelen.

Daarnaast staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. We leren onze kinderen niet alleen het milieu te begrijpen, maar ook om bewuste keuzes te maken die invloed hebben op het milieu.

Ons aanbod

Op IKC Maria in Campis bieden we een breed scala aan diensten die ervoor zorgt dat we een doorlopende ontwikkellijn creëren voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We hebben kinderdagopvang (KDV) voor 0 tot 4-jarigen, een peuterschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en een voor- en naschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Bovendien zijn we een basisschool met combinatiegroepen. Het voordeel daarvan is dat jongere en oudere kinderen elkaar kunnen helpen. Tevens heeft het een positief effect op de sociale ontwikkeling van kinderen.

Op ons kindcentrum hebben we diverse werkplekken. Daar kunnen niet alleen onze kinderen gebruik van maken, maar ook mensen van buitenaf. Zo gebruikt bijvoorbeeld een aantal kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, de ruimte om huiswerk te maken. Wanneer er dan vragen zijn, is er een leerkracht aanwezig die kan helpen.