Op de Maria in Campis bieden we primair onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit gebeurt in een veilige, gemoedelijke sfeer, op een manier waarbij de leerstof zoveel mogelijk op het individuele kind wordt toegespitst.

Schooltijden

Ons kindcentrum is iedere werkdag geopend van 07:00 uur tot 18:00 uur. Op school werken we met een continurooster, wat inhoudt dat kinderen tussen de middag op school eten.

 

De schooltijden voor groep 1 t/m 4 zijn als volgt:

Maandag: 08:20-14:30 uur
Dinsdag: 08:20-14:30 uur
Woensdag 08:20-12:15 uur
Donderdag: 08:20-14:30 uur
Vrijdag: 08:20-12:00 uur

 

De schooltijden voor groep 5 t/m 8 zijn als volgt:

Maandag: 08:20-14:30 uur
Dinsdag: 08:20-14:30 uur
Woensdag 08:20-12:15 uur
Donderdag: 08:20-14:30 uur
Vrijdag: 08:20-14:30 uur

Ons team

Groep 1-2 Paulina Lever
Groep 3-4 Carolien Rotermundt
Groep 5-6 Tessa Leferink
Groep 7-8 Daphne Oosterhof-Klop
OOP Monique Huizing, Farina Luterop
Gymnastiek Lars van der Til
Intern begeleiding Martine van Breukelen

Leerlingenzorg

Op IKC Maria in Campis bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar onze school deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op IKC Maria in Campis het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

 

Resultaten

IKC Maria in Campis moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.