Samen schitteren staat centraal op de Mariaschool. Door samen te spelen, te leren, te werken, te vieren en te ontdekken creëer je samenhorigheid en kun je samen schitteren.  

Over ons

De Mariaschool in Eelde, vlakbij Groningen, is een basisschool met zo’n 150 kinderen. Onze school is samen met een openbare basisschool en kinderopvang gevestigd in Kindcentrum Groote Veen. In 2025 verhuist de school naar een eigen pand aan de Wolfhorn in Eelde.

Op de Mariaschool is de basis een veilig en positief pedagogisch klimaat. Van daaruit werken we aan het ontwikkelen van vaardigheden en vergaren van kennis. Iedereen is welkom en mag zichzelf zijn. Iedereen ontdekt zijn eigen talenten en mag deze laten zien en ontwikkelen.

Waar staan we voor?

Leren doen we hier spelend, ontdekkend, levensecht, uit boeken én met de nieuwste (digitale) technieken. Vanuit thema’s voeden we de nieuwsgierigheid van kinderen en maken we ze bewust van hun eigen ontwikkeling. Naast kennisoverdracht vinden we het belangrijk dat kinderen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze een leven lang kunnen leren. De nadruk ligt daarbij op verschillende talenten.

De kinderen op de Mariaschool kennen elkaar goed. We voeren dagelijks kringgesprekken en we maken afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Daarbij is respect het uitgangspunt.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren van en met elkaar. We werken dus veel samen. Je ziet daarom geen rijtjes ’twee aan twee’, maar groepjes waarin je samen leert. Werk je toch liever even alleen? Dan kan dat ook. Er zijn plekken in de school waar je even alleen kunt zitten werken.

Ons aanbod

Momenteel biedt de Mariaschool alleen primair onderwijs aan. Er is altijd een warme overdracht met de ouders van de kinderen die van de kinderdagopvang of de peuterspeelzaal komen. Met ingang van 2025 gaan we naast onderwijs ook kinderopvang aanbieden. Daarmee creëren we een doorgaande ontwikkellijn en kunnen we kinderen van kleins af aan meenemen in onze visie op ontwikkelen.