Het leren is een actief sociaal proces waarin kinderen van en met elkaar leren. Met behulp van zogenaamde leerlijnen, wordt een sterk taal-, lees- en reken-aanbod gecreëerd waarbij we hoge doelen stellen. De opgedane kennis wordt ook toegepast zodat leerlingen zien waarom ze deze vakken leren.

Uitdaging

Op de Mariaschool werken we veel vanuit inspirerende thema’s die aansluiten op de leefwereld, behoefte en motivatie van de kinderen. Ze worden uitgedaagd om vanuit eigen interesse te leren, onderzoeken en ontdekken. Vaardigheden zoals kritisch denken, onderzoekend- en ontdekkend leren, digitale vaardigheden en creativiteit worden daarmee vergroot. Wij zijn van mening dat Engels daarin niet kan ontbreken, dus ook dat bieden we vanaf groep 1 al aan.

Schooltijden

Op de Mariaschool werken we met een continurooster. Iedere dag starten we tussen 08.15 en 08.30 uur met een inloopmoment. Daarna vangen de lessen aan.

Groep 1 t/m 4:

Maandag 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 12.15 uur

Groep 5 t/m 8

Maandag 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 14.30 uur

Onze groepen

In schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende groepen:

groep 1, groep 2/3, groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 8.

Leerlingenzorg

We bieden op de Mariaschoolpassend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Mariaschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Mariaschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de Mariaschool voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit. Daarbij is niet alleen de resultaten op toetsen van belang, maar ook de brede ontwikkeling van kinderen waarin ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.