Mgr. Bekkers is een integraal kindcentrum (IKC) waar onderwijs en kinderopvang in elkaar verweven zijn. We bieden een plezierige en warme omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot stabiele persoonlijkheden met zelfvertrouwen.

Over ons

IKC Mgr. Bekkers heeft twee vestigingen in Veendam: Pr. Bernhardlaan en Straat Soenda. Ons kindcentrum staat bekend als een gezellige en gastvrije plek voor leerlingen, ouders en medewerkers. Op Mgr. Bekkers hebben we waarden en normen hoog in het vaandel staan. Ons pedagogisch klimaat is goed, we hebben aandacht voor ieder kind en de onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal.
Ons toegewijde team van betrokken en vakbekwame professionals straalt stabiliteit en warmte uit. We hechten grote waarde aan communicatie. Vanuit de katholieke identiteit is er aandacht voor elkaar, die zich uit door goed naar elkaar te luisteren.

Waar staan we voor?

Bij IKC Mgr. Bekkers zien we kinderen groeien tot stabiele persoonlijkheden met zelfvertrouwen. Ze lachen, luisteren naar elkaar, zijn betrokken en geven elkaar spontaan complimenten. We koesteren een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar gezamenlijke vieringen een belangrijke rol spelen. Samen staan we stil bij belangrijke momenten in het leven en voeren we gesprekken waarin waarden en normen centraal staan. Daarin leren kinderen hun mening te uiten en bij te stellen. Deze waardevolle gesprekken worden ondersteund door de methode ‘Trefwoord’. Daarnaast draagt ons anti-pestprogramma ‘KIVA’ duidelijk bij aan een veilige en respectvolle omgeving.

Ons aanbod

IKC Mgr. Bekkers biedt niet alleen peuteropvang, buitenschoolse opvang en onderwijs aan, maar is ook vooruitstrevend in het onderwijsaanbod. We besteden steeds meer aandacht aan de nieuwe vaardigheden die van cruciaal belang zijn voor kinderen in de toekomst. Deze vaardigheden, bekend als de ’21st century skills’, omvatten samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communicatie en sociale en culturele vaardigheden.

Bij veel van deze vaardigheden is de leerling zelf aan zet en is de leerkracht meer dan ooit de coach van het proces. Wij willen vanuit een positieve levenshouding en door het bieden van een veilige omgeving kinderen brengen tot een optimale leerprestatie. We willen elk kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met kennis en vaardigheden, om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens binnen de samenleving.