Het onderwijs op IKC Mgr. Bekkers is gebaseerd op de uitgangspunten van effectief onderwijs en ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat houdt in dat we continue kritisch zijn op wat we doen en hoe we het doen, en dat we leerlingen stimuleren om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten.

Aanbod op maat

We zoeken voor kinderen een aanbod dat past bij hun ontwikkeling en we dagen ze uit om de gestelde doelen te halen. Door goed te kijken en te luisteren naar de kinderen, kunnen we hun betrokkenheid vergroten. We toetsen en observeren om te kijken of de kinderen de doelen hebben gehaald en of het aanbod nog meer op het kind kan worden afgestemd.

Schooltijden

We werken met een continurooster, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. Dat betekent dat kinderen tussen de middag op school eten.

Ons team

BSO/VSO: juf Chantal, juf Anouk, juf Yvette en juf Romy
Kikkervijver: juf Chantal, juf Anouk, juf Yvette
1/2a Muizenhol: Juf Lydia en juf Marije
1/2b Berenhol: juf Miranda en juf Dorien
1/2c Konijnenhol: juf Monique en juf Rolien
Groep 3a: juf Maria
Groep 3b: juf Sonja, juf Karin en juf Marieke
Groep 4a: juf Marieke Hu. en meester Jasper
Groep 4b: juf Roeline en juf Marieke Hi.
Groep 5a: juf Ryanne en juf Christa
Groep 5/6: juf Marlinde
Groep 6: juf Rianne
Groep 7a: juf Kim en juf Elly
Groep 7b: juf Ronel
Groep 8a: juf Stefenie
Groep 8b: meester Thijmen
Directie: Gerrit van Loon en Bas Dokter
Intern begeleiders: Mariëlle Bos en Daphne Loer
Onderwijsondersteunend personeel: Mirjam Haveman, Karin Bosman
Congiërge: Elvian Radtur

Leerlingenzorg

Op IKC Mgr. Bekkers bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar Mgr. Bekkers deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op IKC Mgr. Bekkers het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.

Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De Mgr. Bekkers moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.