Welkom op IKC Pastoor Middelkoop. We zijn niet alleen een katholieke basisschool, maar we bieden ook voorschool en buitenschoolse opvang (BSO) aan. Daarmee zijn we een integraal kindcentrum (IKC) in Klazienaveen.

Over ons

De Pastoor Middelkoop is gevestigd in de Sterrenbuurt in Klazienaveen en vormt een gastvrije en vertrouwde omgeving waar ruim 200 kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. De focus ligt op het welzijn en de ontwikkeling van elk kind. Daarin werken onze leerlingen, ouders en het team nauw samen. De school is niet alleen gericht op onderwijs, maar ook op het vormen van een hechte gemeenschap waarin gelijkwaardigheid en geloofwaardigheid centraal staan.

Wij helpen de kinderen om keuzes te maken die aansluiten bij hun individuele talenten, ondersteuningsbehoeften en ambities. In een veilige leeromgeving bieden we opvang en onderwijs aan, passend bij de behoefte van het kind. Dat noemen we ook wel gepersonaliseerd leren.

Waar staan we voor?

De Pastoor Middelkoop staat voor inclusiviteit, respect en het bevorderen van persoonlijke groei. Daarbij wordt de onderlinge samenwerking en het oplossend en lerend vermogen gestimuleerd. Onze school en het team zijn voortdurend in ontwikkeling om dit te bereiken.

Als een katholieke school verwelkomen we leerlingen van verschillende achtergronden en stimuleren we hen om respectvol met elkaars overtuigingen om te gaan. Gedurende de periode dat kinderen aan onze school zijn toevertrouwd, worden zij aangemoedigd om hun eigen identiteit steeds beter te begrijpen en te benoemen. Dit wordt ondersteund door methodes zoals Trefwoord, Vreedzaam en klassenvergaderingen, die open gesprekken en een respectvolle omgang bevorderen.

Ons aanbod

Op de Pastoor Middelkoop krijgen kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Wij zijn doorlopend op zoek naar het beste aanbod passend bij de onderwijsbehoefte van onze kinderen.  Om variatie en diepgang aan ons onderwijs te geven, maken we gebruik van diverse onderwijsmethodes en materialen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld werkboeken en iPads, afgestemd op de leerstof en het kind.

Daarnaast hebben we op de Pastoor Middelkoop een voorschool (peuteropvang met een VVE-indicatie) en voor- en naschoolse opvang (BSO). De pedagogisch medewerkers zijn net als het onderwijs (ondersteunend) personeel, onderdeel van een hecht en professioneel team. Ook onze kindvolgsystemen zijn goed op elkaar afgestemd en zorgen voor een naadloze overgang tussen de peuters en kleuters.