Elk kind moet zich op zijn of haar eigen niveau kunnen ontwikkelen. Dat doen ze alleen, maar ook samen met andere kinderen en leerkrachten. Wij gunnen onze kinderen dat ze optimaal voorbereid zijn op de volgende stap richting hun toekomst.

Schooltijden

Op de Pastoor Middelkoop hanteren wij een continurooster. Dat betekent dat de kinderen veelal tot 14.30 uur op school zijn en tussen de middag ook op school eten.

Maandag:
08.30 uur – 14.30 uur (hele school)

Dinsdag:
08.30 uur – 14.30 uur (hele school)

Woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur (hele school)

Donderdag:
Groepen 1 en 2: 08.30 uur – 12.00 uur
Groepen 3 t/m 8: 08.30 uur – 14.30 uur

Vrijdag
Groepen 1, 2 en 3: 08.30 uur – 12.00 uur
Groepen 4 t/m 8: 08.30 uur – 14.30 uur

Ons team

Op de Pastoor Middelkoop zitten ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over tien groepen.

Groep 1: juf Marion en juf Annemiek
Groep 1/2A: juf Ella en juf Sandra
Groep 1/2B: juf Leona en juf Sandra
Groep 1/2C: juf Marion en juf Annemiek
Groep 3: juf Manon
Groep 4: juf Anneke en juf Jolien
Groep 5; juf Lian
Groep 6: meester Mark
Groep 7: juf Karina en juf Ellen
Groep 8: meester Nick
Onderwijsondersteuners: meester Maarten en juf Christel
HB-co├Ârdinator: juf Elly

Leerlingenzorg

Op de Pastoor Middelkoop bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Pastoor Middelkoop deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Pastoor Middelkoop het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De Pastoor Middelkoop moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit. We analyseren regelmatig de voortgang van onze kinderen. Twee keer per jaar worden ze getoetst en daaropvolgend plannen we ontwikkelgesprekken met ouders. Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.