Het onderwijs op De Schelp onderscheidt zich door de combinatie van schelplessen, waar basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen stevig in worden verankerd, en parellessen, waar talentontwikkeling centraal staat met ondersteuning van Tijd voor Toekomst.

We streven naar een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8, waarbij we rekening houden met ieders talenten. Dit houdt in dat de leerstof en het (onderwijs)resultaat van de voorschoolse voorziening en de basisschool naadloos op elkaar aansluiten.

Thematisch onderwijs

Op De Schelp bieden we thematisch cursorisch onderwijs wat volledig is afgestemd op onze school en onze leerlingen. Met dit type onderwijs verkennen de kinderen een thema uit hun leef- en belevingswereld. Daarbij komen verschillende vakgebieden aan de orde. Ook zit er een systematische opbouw in waarbij diverse onderdelen na elkaar zijn gepland, dat is een afgebakend geheel

Schooltijden

Op de Schelp hanteren we de volgende schooltijden:

Maandag 8.30-14.30 uur
Dinsdag 8.30-14.30 uur
Woensdag 8.30-12.30 uur
Donderdag 8.30-14.30 uur
Vrijdag 8.30-14.30 uur
Op vrijdagmiddag zijn alle leerlingen van groep 1-2 vrij.

Ons team

Schooljaar 2023-2024:

Groep 1-2: Truus Huizenga en Marian Elzinga
Groep 3-4: Sandra Jonker en Jeltje Paping
Groep 5-6: Alissa Boer en Jeltje Paping
Groep 7-8: Sanne Springelkamp en Jeltje Paping
Leerkrachtondersteuner: Desiree Werkman
Vakdocent gym: Mignon Hekkema
Intern begeleider: Mirjam van den Berg – Muntinga
Directeur: Janine Smit-Hanekamp

Leerlingenzorg

Op De Schelp bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar De Schelp deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op De Schelp het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De Schelp moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.