De Schelp is een rooms-katholieke basisschool, gevestigd in Kindcentrum Uithuizen. In een groene omgeving van rust en structuur tref je bij ons een veilige en vriendelijke sfeer aan die gebaseerd is op drie kernwaarden: samen, vertrouwen en respect.

Over ons

Onze school is vernoemd naar de Sint Jakobsschelp. De harde schaal van deze schelp herbergt en beschermt een kwetsbaar organisme. Onze school herbergt kinderen, een kwetsbare groep van onze samenleving. Wij bieden kinderen een veilig onderkomen en nemen hen een eind mee op de tocht naar volwassenheid. Op school doen zij de nodige kennis op en leren zij hoe zij zich, zonder de beschermende schaal van De Schelp, kunnen handhaven in hun latere leven. In schelpen groeien parels. Op onze school is ieder kind een parel en mag het uitgroeien naar eigen vorm, kleur en grootte. Onze parels mogen er zijn!

Waar staan we voor?

RKB De Schelp staat voor een veilige en vriendelijke omgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Met kernwaarden zoals samen, vertrouwen en respect creëren we een plek waar kinderen met plezier naar school gaan. Onze visie is gebaseerd op het geloof in verschillen en de kracht van onderwijs. Daarnaast hechten we waarde aan onze katholieke identiteit, waarbij respect, naastenliefde en verdraagzaamheid centraal staan.
Samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten is essentieel voor de optimale groei en leerervaring van de kinderen. Onze groene omgeving biedt unieke mogelijkheden om onderwijs te verbinden met de wereld om ons heen. Bij De Schelp geloven we dat samenwerking de sleutel is tot succes

Ons aanbod

Op school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat leerlingen worden ingedeeld op basis van hun leeftijd. Omdat elk kind anders is bieden wij de kinderen, binnen het leerstofjaarklassensysteem, zoveel mogelijk onderwijs op maat. Als dat nodig is dan doorbreken wij het klassikale systeem, zodat een kind de mogelijkheid krijgt op zijn/haar niveau onderwijs in een bepaald vak te krijgen.

Op De Schelp bieden wij alle vakken aan die beschreven staan in de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen beschreven “kerndoelen”. Deze vakken worden uitgevoerd met moderne methoden en middelen. Naast de typische leervakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie hebben wij ook aandacht voor de sociaal-emotionele vorming. Ook hebben wij oog voor kunst en cultuur.
Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn goed in de gaten. Wij zorgen voor een effectieve instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk