Sterre der zee is een katholieke basisschool gevestigd in Kindcentrum West in Delfzijl. Wij werken vanuit de visie van Ervaringsgericht onderwijs (EGO) waarbij we met name kijken naar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen.

Over ons

We zijn een kleinschalige basisschool, met kleine groepen. We hebben een onderbouwgroep (1-2), een middenbouwgroep (3-4-5) en een bovenbouwgroep (6-7-8). Omdat de groepen klein zijn en we veel extra handen op de groep hebben, kunnen we elk kind op maat bedienen.

Het kindcentrum waarin onze school is gehuisvest biedt prachtige faciliteiten, zoals een gezamenlijke bieb, twee speellokalen, een grote keuken en een mooi speelplein.  Tevens hebben we een goede samenwerking met de kinderopvang.

Waar staan we voor?

Op Sterre der zee geloven wij dat elk kind er elke dag het beste van wil maken. Kinderen leren beter als ze zichzelf kunnen zijn, goed in hun vel zitten en mogen doen waar ze goed in zijn. Welbevinden en betrokkenheid zijn de pijlers waarop ons EGO-onderwijs is gebaseerd.

Iedere leerkracht op de Sterre der zee kijkt, vanuit een pedagogische grondhouding, continue waar hij/zij beter kan aansluiten op de belevingswereld van de leerling. Daardoor merken we dat de sfeer in onze groepen goed is, wat een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen.

Kinderen denken actief mee hoe iedereen in de groep zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast werken kinderen aan eigenaarschap. Samen met de leerkracht stemmen ze af wat en hoe er geleerd wordt. Vanzelfsprekend weet de leerkracht aan welke voorwaarden dit leren moet voldoen en heeft hij/zij de leerlijnen goed in beeld.

Ons aanbod

Ervaringsgericht onderwijs vormt op Sterre der zee de basis.  Weten wat kinderen bezighoudt en zorgen dat ze betrokken raken en zelf initiatief nemen, zijn daarin bepalend.

Wat Sterre der zee verder bijzonder maakt is dat de kinderen elke dag gratis ontbijt en lunch op school krijgen. Daardoor hoeven ze geen tas mee naar school te nemen, behalve voor de gymkleding. Het scheelt ouders tijd en geld en bovendien is samen eten op school erg gezellig.

Verder vinden we het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dankzij het project Tijd voor Toekomst kunnen we alle kinderen op Sterre der zee extra educatieve activiteiten aanbieden. Denk aan het bezoeken van een museum, bedrijf of natuurinstelling.