Sterre der zee biedt ervaringsgericht onderwijs aan. Dit doen we bijvoorbeeld door het voeren van een ervaringsgericht dialoog. Daardoor vinden onze leerkrachten aansluiting bij de gedachten en gevoelens van de kinderen. We bieden ook diverse materialen en activiteiten aan waarbij de kinderen betrokken raken. Tot slot geven we de kinderen ruimte, zodat ze zelf initiatief kunnen nemen.

Betrokkenheid

Kinderen zijn van nature heel actief; ons onderwijs speelt daarop in. Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk actief te zijn (doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiëren etc.). We creëren een positieve en uitnodigende sfeer en stemmen de leerstof zoveel mogelijk af op het individuele niveau van het kind. Daarnaast gebruiken we in de les situaties die leerlingen snappen en zorgen we ervoor dat ze zelf ideeën aandragen.

Leerlingenzorg

Op Sterre der zee hebben we afspraken gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. We noemen dat passend onderwijs. De afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar Sterre der zee deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op Sterre der zee het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.

Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet onze school ook voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier