De St. Antoniusschool is een katholieke basisschool in Musselkanaal met ongeveer 150 leerlingen. Dagelijks geven wij met veel plezier en passie onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Over ons

Op de St. Antoniusschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot aardige, vaardige en waardige medeburgers in onze maatschappij. Vanuit hun talenten en mogelijkheden kunnen ze bij ons tot leren komen. We zorgen ervoor dat het onderwijs aansluit op dat wat de kinderen nodig hebben. Dat kan in verschillende werkvormen, waarbij we samen met de kinderen bespreken hoe en wat er geleerd gaat worden. De jongste kinderen leren spelenderwijs.

Ons aanbod

Op de St. Antoniusschool hebben we het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. We hebben enkele groepen, maar ook combinatiegroepen. Het voordeel van een leerstofklassensysteem is dat het vanuit de methodes heel duidelijk is met welke leerstof gewerkt wordt en wat de doelen zijn. Binnen de groepen wordt uiteraard wel gekeken naar wat het kind (extra) nodig heeft.
Daarnaast wordt het onderwijs op onze school vormgegeven vanuit leerlijnen, wat ervoor zorgt dat de kinderen van groep 1 t/m 8 een ononderbroken ontwikkeling doormaken.