Op de St. Antoniusschool heeft elke groep zijn eigen juf of meester. Dat is heel fijn, want daardoor is hij of zij een vast gezicht voor de kinderen. Naast onze groepsleerkrachten hebben we een vakleerkracht bewegingsonderwijs die één keer in de week gymlessen aan alle kinderen verzorgt.

Er wordt niet alleen onderwijs gegeven in het schoolgebouw, maar er wordt ook veel buiten en in spelvorm geleerd. Met elkaar zorgen de leerkrachten voor betekenisvol onderwijs voor onze kinderen.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn:

Groep 1: maandag t/m donderdag, van 08.30 – 14.00 uur.
Groep 2 t/m 8: maandag t/m vrijdag, van 8.30-14.00 uur.

Onze groepen

Groep 1/2 Bijenkorf – juf Manouk
Groep 1/2 Vlindertuin – juf Conny en juf Manouk (vrij)
Groep 3 – meester Peter
Groep 4 – juf Patricia
Groep 5/6 –  juf Janine (ma, wo, do, vr) en meester Bas (di)
Groep 6/7 –  meester Nico (di, wo, do, vr) en meester Bas (ma)
Groep 8 – juf Kim (ma, di, wo, do) en meester Bas (vrij)

Directie: Vinnie Jacobsen

Leerlingenzorg

Op de St. Antoniusschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedgogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar onze school deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Antoniusschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de St. Antoniusschool voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.