Ons motto is: wij houden geen rekening met verschillen, wij gaan uit van verschillen. Wij zijn een levendige schoolgemeenschap, waarin we van en met elkaar willen leren. Op de St. Antoniusschool vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en dat ze weten wat er van ze verwacht wordt.

Over ons

Op de St. Antoniusschool is het pedagogisch klimaat goed. We zien op onze school kinderen die toegroeien naar stabiele persoonlijkheden met zelfvertrouwen. Er wordt veel aandacht besteed aan de sfeer op school, waarbij we ervoor proberen te zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

We hechten grote waarde aan communicatie. Vanuit de katholieke identiteit is er echte aandacht voor elkaar, die zich uit in het goed luisteren naar elkaar. Het inloopmoment in de ochtend draagt bij aan een open en snelle communicatie.

Ben je benieuwd naar ons team? Klik dan hier.

Waar staan we voor?

De gezamenlijke vieringen zijn een belangrijk onderdeel op de St. Antoniusschool. Met elkaar staan we stil bij belangrijke momenten in het leven. Er vinden veel kringgesprekken plaats waarin aandacht is voor waarden en normen en waarin kinderen leren hun mening te geven of bij te stellen. De methode ‘Trefwoord’ zorgt voor een goede input voor deze gesprekken. Ook het anti-pestprogramma ‘KiVa’ draagt hier duidelijk aan bij.

De school is innovatief in het onderwijs. Er is steeds meer aandacht voor nieuwe vaardigheden die van belang zijn voor kinderen in de toekomst.

Ons aanbod

Op de St. Antoniusschool bieden we vanuit de katholieke traditie kwalitatief goed onderwijs. Dit gebeurt in een veilige en gemoedelijke sfeer, op een manier waarop zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst en waarbij school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.
Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt net zoveel belang gehecht als aan de cognitieve ontwikkeling, zodat de leerlingen na acht jaar klaar zijn voor het voortgezet onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.

Op de St. Antoniusschool investeren in goed eigentijds onderwijs. We zetten vooral in op goed taal-, lees- en rekenonderwijs, waarmee we kinderen voorbereiden op de toekomst. Daarnaast werken we aan de 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, kritisch en probleemoplossend denken.