De Sint Antoniusschool is een basisschool in Hoogezand met zo’n 400 leerlingen. Ons motto is: wij houden geen rekening met verschillen, wij gaan uit van verschillen. Wij zijn een levendige schoolgemeenschap, waarin we van en met elkaar willen leren.

Over ons

Op de St. Antoniusschool zetten we in op goed en eigentijds onderwijs. Dat is nodig om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en dat ze weten wat er van ze verwacht wordt.

Waar staan we voor?

Op de St. Antoniusschool heerst een positief pedagogisch klimaat met speciale aandacht voor zorgleerlingen, waarbij kinderen zich ontwikkelen tot zelfverzekerde individuen. De school streeft naar een veilige en inclusieve omgeving waar zowel leerlingen als ouders zich thuis voelen. Communicatie staat centraal. Vanuit de katholieke traditie is er oprechte aandacht voor elkaar en luisteren we naar elkaar. Dat wordt ondersteund door het inloopmoment in de ochtend.

Gezamenlijke vieringen en kringgesprekken spelen een belangrijke rol in het bespreken van waarden en normen. De methodes ‘Trefwoord’ en het anti-pestprogramma ‘KiVa’ bieden een waardevolle input daarvoor. De St. Antoniusschool is tevens innovatief in het onderwijs en besteedt steeds meer aandacht aan nieuwe vaardigheden die van belang zijn voor de toekomst van de kinderen.

Ons aanbod

De St. Antoniusschool biedt kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we vanuit de katholieke traditie waarin onder andere vertrouwen, solidariteit en de ontwikkeling van heel de mens centraal staat.

We vinden het belangrijk dat onderwijs plaatsvindt in een veilige en gemoedelijke sfeer, op een manier waarop de leerstof zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst. Behalve dat we goed taal-, lees- en rekenonderwijs aanbieden, zetten we in op de 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, kritisch en probleemoplossend denken.

Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt net zoveel belang gehecht als aan de cognitieve ontwikkeling, zodat de leerlingen na acht jaar klaar zijn voor het voortgezet onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.