Op de St. Antoniusschool zetten we in op goed en eigentijds onderwijs. Dat is nodig om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Vooral goed taal-/lees- en rekenonderwijs is daarin blijvend van belang.

21e-eeuwse vaardigheden

Naast goed taal-, lees en rekenonderwijs, hechten we grote waarde aan de 21e-eeuwse vaardigheden, om een gedegen basis te creëren voor kinderen. Deze vaardigheden zijn:

  • Samenwerken
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Communiceren
  • Probleemoplossend vermogen
  • Kritisch denken
  • Creativiteit
  • Digitale geletterdheid

Schooltijden

Wij werken met een continurooster, kinderen eten tussen de middag op school. ’s Ochtends hebben we tussen 08.00 en 08.15 uur een inloopmoment. Tijdens dat moment kan de leerkracht aangesproken worden voor korte mededelingen en/of afspraken.

Onderbouw (groep 1 t/m 4)

Maandag: 08.15-14.30
Dinsdag: 08.15-14.30
Woensdag: 08.15-12.00
Donderdag: 08.15-14.30
Vrijdag: 08.15-12.00

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Maandag: 08.15-14.30
Dinsdag: 08.15-14.30
Woensdag: 08.15-12.00
Donderdag: 08.15-14.30
Vrijdag: 08.15-14.30

De school is iedere werkdag tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar. Onder lestijd is het niet mogelijk om een leerkracht te spreken. Er kan dan een terugbelverzoek achtergelaten worden.

Onze groepen

In schooljaar 2023-2024 hebben we van alle jaargroepen twee klassen. Bij de kleutergroepen (groep 1 en 2) hebben we combinatieklassen, zodat de kinderen van en met elkaar kunnen leren. Vanaf groep 3 hebben we enkele groepen. In totaal hebben we 16 groepen.

Groep 1/2 Konijnen: Juf Susan en juf Nataschja
Groep 1/2 Beren: Juf Mirjam
Groep 1/2 Muizen: Juf Marleen
Groep 1/2 Vossen: Juf Janita en juf Marlies
Groep 3 Insecten: Juf Shivangi
Groep 3 Vlinders: Juf Tessa, juf Elise en juf Kirsten
Groep 4 Dolfijnen: Juf Fleur en juf Carmen
Groep 4 Bijen: Juf Karin en juf Carmen
Groep 5 Bevers: Juf Marla
Groep 5 Kikkers: Juf Annette en juf Suzanne
Groep 6 Apen: Juf Miranda en juf Sharmayne
Groep 6 Panda’s: Juf Agnes en juf Sharmayne
Groep 7 Uilen: Juf Liesbeth en juf Roos
Groep 7 Pauwen: Meester Niek en juf Susan
Groep 8 Zwaluwen: Juf Thea en juf Roos
Groep 8 Flamingo’s: Juf Adriana en juf Roos

Onderwijsassistenten: Juf Nataschja en juf Jolanda
Intern begeleider: Ivon van der Vaart
Directeur: Daphne Marissen

Leerlingenzorg

Op de St. Antoniusschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken of en hoe de juiste hulp geboden kan worden. Eventueel kan er een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de St. Antoniusschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Antoniusschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Scholen in Nederland moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ons doel is niet om de hoogste score landelijk gezien te behalen, maar de hoogst mogelijke score voor het kind. Wij volgen vanaf het begin van de schoolloopbaan van ieder kind het leerproces. Dit doen we voor zowel de cognitieve als de sociaal emotionele ontwikkeling. Kijk voor meer informatie over onze resultaten op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.