De St. Theresiaschool is niet alleen een katholieke basisschool, maar biedt ook voorschool aan. Daarmee zijn we een uniek kindcentrum in Barger-Compascuum.

Over ons

Midden in het dorp bevindt zich de St. Theresiaschool, met zo’n 120 leerlingen. De basisschool is een plek waar kinderen veel tijd doorbrengen om te leren, spelen en ontwikkelen.
In samenwerking met Villa Tovertuin bieden we ook voorschool (peuteropvang) aan. Wij staan voor eigentijds onderwijs en opvang, waarbij we ervoor zorgen dat kinderen een goede basis krijgen op het gebied van onder andere taal, rekenen, begrijpend lezen en burgerschapsvorming.

We houden van openheid en transparantie en we zijn toegankelijk voor iedereen. De deur staat altijd open. Binnen het kindcentrum spreken we dezelfde taal en hanteren we dezelfde normen en waarden. Dat schept niet alleen duidelijkheid, maar zorgt ook voor veel rust, veiligheid en gezelligheid.

Waar staan we voor?

We hebben op de St. Theresiaschool een sterke visie. Deze is gebaseerd op vier kernwaarden:

  • Wij zijn betrokken
  • Wij laten jou groeien
  • Wij zijn benieuwd
  • Wij willen inspireren

In alles wat we doen komen deze kernwaarden terug. Daarnaast staat onze katholieke identiteit centraal, waarin we leven in gemeenschap, solidair zijn en vertrouwen hebben in ieder mens. Leven doen we samen!

Alles staat in het teken van “samen”. De St. Theresiaschool is van en voor ons allemaal. We werken dan ook nauw samen met ouders om ervoor te zorgen dat onze kinderen zo optimaal mogelijk kunnen groeien en ontwikkelen.

Ons aanbod

Op de St. Theresiaschool kijken we continue naar wat het kind nodig heeft op pedagogisch en didactisch vlak. Daar passen we ons aanbod op aan, zonder het groepsgevoel uit het oog te verliezen. Op die manier kunnen alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

We hebben een nauwe samenwerking met kinderopvang Villa Tovertuin. In ons schoolgebouw zit tevens hun voorschool, en daarmee zijn we een kindcentrum. Van de voorschool tot en met groep 8 hanteren we dezelfde basisvoorwaarden. Het zorgt niet alleen voor een doorlopende ontwikkellijn omdat we alles goed op elkaar afstemmen, het zorgt ook voor rust en duidelijkheid.

Daarnaast is de St. Theresiaschool een Vreedzame School. Het is een onderwijsprogramma waarbij de school of het kindcentrum wordt beschouwd als een leefgemeenschap waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.