Op de St. Theresiaschool zorgen we ervoor dat alle kinderen een goede basis ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen, burgerschapsvorming, enz. Bij alle vakken staan de leerlijnen centraal. Daarbij gebruiken we vaak een methode als ondersteuning. Dat betekent dat we daarin bewuste keuzes maken. Ook werken we steeds vaker met schoolbrede thema’s, voor zowel de opvang als het onderwijs.

Schooltijden

We werken op de St. Theresiaschool met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen iedere dag van 08.30 tot 14.00 uur naar school gaan en ook op school lunchen. De leerlingen van groep 1-2 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij.

We zijn iedere werkdag tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar.

Ons team

Onze leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen, met een gemiddelde groepsgrootte van 25 kinderen. Dat betekent dat we alle leerlingen goed kennen en veel aandacht kunnen geven. Het team op de St. Theresiaschool is enthousiast, gedreven en professioneel.

Voorschool: Juf Yntske en juf Anna
Groep 1-2A: Juf Agnita en juf Patricia
Groep 1-2B: Juf Agnes en Juf Patricia
Groep 3: Juf Pauline en juf Nikki
Groep 4: Juf Annemiek en juf Nikki
Groep 5-6: Juf José
Groep 7-8: Juf Inge
Onderwijsassistent: Juf Beau
Intern begeleidster: Juf Linda
Directeur: Juf Anneke
Conciërge: Tinus
Logopediste: Juf Marieke

Leerlingenzorg

Op de St. Theresiaschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Theresiaschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Theresiaschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De St. Theresiaschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Onze school laat mooie groei zien in de leerresultaten, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Regelmatig houden we ook een tussenevaluatie om te kijken wat goed en minder goed gaat. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.