SWBS Pork is een samenwerkingsbasisschool in Ter Apel. Op onze school komen kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen. 

Over ons

Op SWBS Pork zitten ruim 150 leerlingen. Het unieke karakter van de school ligt in het samenkomen van kinderen met diverse levensbeschouwelijke achtergronden. Daarmee valt de school onder het bijzonder basisonderwijs.  

Zowel de leerlingen als de medewerkers van SWBS Pork denken en handelen vanuit verschillende levensbeschouwingen, waardoor er een waardevolle mix van perspectieven ontstaat. Door te focussen op wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt, leren de kinderen op SWBS Pork omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten, waardoor ze waardevolle vaardigheden ontwikkelen voor een diverse samenleving. 

Waar staan we voor?

Bij SWBS Pork staan we voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvang, gericht op de identiteit van een samenwerkingsbasisschool. We geloven in de vorming van zelfstandige individuen die voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie en ouders, die samenwerken om kinderen te begeleiden en te ondersteunen. Op SWBS Pork wordt er waarde gehecht aan de unieke eigenschappen van ieder kind en streven we ernaar om hen te helpen groeien en bloeien. 

Ons aanbod

Naast onderwijs biedt SWBS Pork ook opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. We hebben een peuteropvang, genaamd Purk, waarin ook vroeg en voorschoolse educatie (vve) wordt aangeboden. Daarnaast zijn er voor- en naschoolse opvangfaciliteiten in het gebouw. Er is goed overleg tussen de kinderopvang en de school, waardoor een doorgaande ontwikkellijn kan worden gewaarborgd.  

De school hanteert een thematische benadering, waardoor kinderen vanaf jonge leeftijd tot aan het einde van hun basisschooltijd consistent onderwijs ontvangen. Bovendien heeft SWBS Pork korte lijnen met het voortgezet onderwijs waardoor ook de doorgaande lijn PO-VO wordt gewaarborgd.