Vanuit onze identiteit van een samenwerkingsbasisschool, zien we dat ieder kind uniek is. Op SWBS Pork helpen we kinderen zich te ontwikkelen en voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in onze samenleving.  

Doorgaande lijn

Er wordt thematisch onderwijs gegeven via een doorgaande lijn voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Dat begint dus al bij de peuters.  
Er is goed overleg tussen het onderwijs en de opvang en de communicatielijnen zijn kort. Ook zijn er nauwe contacten met het voortgezet onderwijs, waardoor de doorgaande lijn POVO wordt gewaarborgd. 

Schooltijden

Op SWBS Pork werken we met een continurooster. De kinderen kunnen vanaf 08.15 uur naar school gebracht worden. 

De lestijden zijn van 08.30 uur tot 14.00 uur (ma t/m vrij). Kinderen van groep 1 zijn op woensdagmiddag vrij.  

Ons team

Groep 1/2A: Juf Melanie
Groep 2B/3: Juf Marrie en juf Natascha
Groep 4/5: Meester Stan en juf Rita

Groep 6: Juf Herma en juf Kim
Groep 7: Juf Lisa en juf Nienke

Groep 8: Juf Chantal en Juf Nienke  

Onderwijsassistent: Kim, Sanne 
Vrijwilliger: Sonja
Bal-a-vis: Juf Marita

Directeur: Ans Alers (ma t/m vr)
Ib-er: Marcha Teuben (ma/vrij) 

Leerlingzorg

Op SWBS Pork bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een interne begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Naast scholing investeert SWBS Pork in kleinere klassen en meer handen in de klas.  

Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar SWBS Pork deel van uitmaakt. 

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.  
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op SWBS Pork het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor onze schoolgids.

Resultaten

SWBS Pork moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.