Toermalijn is een school in Emmen die onderwijs verzorgt aan kinderen die niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Ons motto is ‘Leren doen wij samen, met het kind voorop’. 

Over ons

Onze school is gelegen aan de rand van het prachtige Emmerdennen-bosgebied in Emmen. Toermalijn biedt speciaal basisonderwijs (SBO) aan zo’n 120 kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet kunnen starten of zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. We willen ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen en zelfbeeld van deze kinderen (weer) groeit. Op Toermalijn ondersteunen we hen in de weg daar naartoe.

Waar staan we voor?

Op Toermalijn geloven we in de mogelijkheden van elke leerling. Ze hebben allemaal hun eigen talenten, ervaringen en achtergrond. Als school voor speciaal basisonderwijs leggen we de basis voor een optimale, harmonieuze ontwikkeling richting zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. We werken daarin nauw samen met ouders/verzorgers. Op die manier kunnen we onderwijs en de ondersteuningsbehoeften zorgvuldig op elkaar afstemmen.

We creëren voor onze leerlingen een omgeving die veiligheid, geborgenheid en structuur biedt. Daardoor voelen kinderen zich goed, zijn ze betrokken en worden ze meer zelfstandig. Het zorgt ervoor dat kinderen zich ontwikkelen, ontdekken waar ze goed in zijn en daarin kunnen uitblinken!

Ons aanbod

Op Toermalijn vinden we het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning krijgen in de eigen groep. We noemen dat thuisnabij. We werken daarin samen met het regulier onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en professionals van verschillende instellingen. In sommige gevallen is het wel nodig om een speciale setting buiten de school te creëren, om op die manier te kunnen voldoen aan de ondersteuningsvraag van het kind.

We streven ernaar om in de toekomst deeltijd- en tijdelijke plaatsingen aan te bieden, waarbij we geloven in kansen en leerlingen een nieuwe start geven. We bieden consequent en consistent duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur om de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen. Daarnaast werken we voor elke leerling met heldere leerlijnen en doelen gekoppeld aan een onderwijsperspectief.