Als school voor speciaal basisonderwijs, bieden we op Toermalijn onze kinderen veel ondersteuning. Zowel in de klas als daarbuiten helpen onze leerkrachten en specialisten de leerlingen en begeleiden hen in hun ontwikkeling. We maken de leerlingen mede-eigenaar van hun ontwikkelproces, waardoor ze zich ook beter ontwikkelen.

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat kinderen iedere dag van 08.30 tot 14.00 uur naar school gaan. De kleuters zijn op woensdag vrij.

Onze groepen

Onze leerlingen zitten in leerstofjaarklassen. Dat betekent dat ze op basis van leeftijd zijn gegroepeerd. Daarnaast hebben we twee of meer leerjaren samengevoegd tot combinatiegroepen.

Ons team

Het team op Toermalijn bestaat uit enthousiaste leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, interne begeleiders, een orthopedagoog, administratief medewerkster, conciërge, schoonmaakster en directeur. Enkele collega’s hebben taken als bijvoorbeeld kindercoach, zorg 3 coördinator of motorisch remedial teaching. Daarnaast zijn er externe deskundigen nauw betrokken bij de school.

Leerlingenzorg

Op Toermalijn bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school. Daarnaast zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband waarbij we regelmatig overleg hebben met de collega’s van het regulier onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en diverse specialisten.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op Toermalijn het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor onze schoolgids.

Resultaten

Toermalijn moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.