Op de Willibrordschool betrekken we kinderen actief bij hun eigen leerproces en erkennen we dat elk kind uniek is, met een eigen manier van spelen en leren.

Ondersteuning

Bij de Willibrordschool streven we naar een omgeving waarin elk kind kan bloeien. Onze aanpak is flexibel en afgestemd op de behoeften van elk individueel kind. We bieden ondersteuning aan kinderen die meer tijd nodig hebben, uitdaging aan kinderen die snel vooruitgaan en moedigen kinderen aan die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Schooltijden

Wij maken gebruik van het vijf-gelijke-dagen model en dat betekent dat de kinderen van groep 1-8 maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur naar school gaan.

De school is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur ’s morgens tot 16.30 uur ’s middags. Indien u een leerkracht wilt spreken kunt u het beste bellen voor of na schooltijd zodat we deze niet onnodig hoeven te storen tijdens de les.

Ons team

Groep 1-2 Beren: Juf Jolanda en Juf Nelly

Groep 1-2 Vossen: Juf Anke

Groep 3: Juf Kim en Juf Gerda

Groep 3-4: Juf Renate en vacature

Groep 4: Juf Marina en Juf Ramona

Groep 5: Meester Jordan Groep 6: Juf Daniëlle en Juf Marleen

Groep 7: Juf Romy

Groep 8: Juf Tina en Juf Petra

Leerlingenzorg

Op de Willibrordschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Willibrordschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Willibrordschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De Willibrordschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.

Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.