De Banier is een katholiek/christelijke basisschool in Zwartemeer, waar plezier en ontwikkeling centraal staan. Met een enthousiast en betrokken team creëren we een veilige omgeving waarin kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan en vertrouwen hebben.

Over ons

De Banier is gehuisvest in een modern pand met een ruim speelterrein. Op onze school met ongeveer 120 kinderen, laten we kinderen onderwijs beleven, levend in de wereld van vandaag en inspelend op de samenleving van de toekomst.

De Banier staat voor een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. We geloven in de kracht van autonomie, ontwikkeling, verbinding en plezier. Dat zijn onze kernwaarden.

Waar staan we voor?

Vanuit de nieuwsgierigheid van het kind en de rijke leeromgeving vanuit thematisch onderwijs in de school, ontwikkelen kinderen zich tot een aardige, vaardige en waardige burger.  Aardig staat voor burgerschap en het kunnen samenwerken, vaardig voor de basisvaardigheden zoals rekenen, lezen, schrijven en het opbouwen van kennis en waardig voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Onze school is gebaseerd op katholiek/christelijke waarden waarin we leven in een harmonieuze omgeving, vertrouwen in elkaar hebben en ieder kind warmte en aandacht verdient voor wie hij/zij is.

Ons aanbod

Op De Banier bieden we primair onderwijs en voorschool (opvang voor peuters) aan. Kinderen doorlopen bij ons een leerzame reis van de peutergroep tot het voortgezet onderwijs. Daarmee creëren we een doorlopende ontwikkellijn van 2,5 tot 13 jaar.

We bieden een inspirerende omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zijn een innoverende school waarbij gepersonaliseerd leren een prominente rol heeft. Om het leren gepersonaliseerd te maken is er nauw contact tussen ouders/verzorgers, leerkrachten en het kind.