De Diedeldoorn is een katholiek kindcentrum gelegen in de wijk de Rietlanden in Emmen, waar onderwijs en opvang wordt geboden aan kinderen. We zijn trots op de manier waarop we met elkaar omgaan en nodigen je graag uit om zelf te ervaren wat ons uniek maakt.

Over ons

Op de Diedeldoorn leren we kinderen het leven.  Ze worden gestimuleerd mee te denken over, en te werken aan hun eigen ontwikkeling. Zo vragen we bijvoorbeeld de kinderen om te laten zien wat ze al kunnen. Op die manier kunnen we een passend aanbod voor ze maken.

We staan bekend om de gemoedelijkheid en een eigentijds concept, waarbij de ontwikkeling van kinderen in een warme en veilige omgeving centraal staat. Het biedt een stevig fundament voor hun sociale, maatschappelijke en persoonlijke groei. Speerpunten daarbij zijn: relatie, gepersonaliseerd leren, bewegend leren, de digitale leeromgeving en onze identiteit.

Waar staan we voor?

De Diedeldoorn staat voor ontmoeting en vormt een mini-maatschappij waar verschillen samenkomen tot een mooi geheel. De kernwaarden van ons kindcentrum zijn sterke verbondenheid, warmte en veiligheid. Het is een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied. Tegemoetkomen aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van ieder kind is de rode draad, waardoor er een brede groei wordt gestimuleerd. Samen wordt er gebouwd aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en geloof in de toekomst.

Ons aanbod

Op de Diedeldoorn bieden we zowel (primair) onderwijs als kinderopvang aan. Binnen ons reguliere aanbod voor onderwijs is er extra aandacht voor bewegend leren en de digitale leeromgeving, met een speciale focus op gepersonaliseerd onderwijs. Daarnaast hebben we een voorschool (peuteropvang) voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en een voor- en naschoolse opvang (BSO) voor 4 tot 13-jarigen. De mogelijkheden voor kinderdagopvang (KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn we aan het onderzoeken.

Als ‘brede school’ werken we nauw samen met partners uit de wijk en bieden we diverse naschoolse activiteiten aan waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Bij ons krijgen kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte om spelend en bewegend te leren en zich te ontwikkelen.