Gepersonaliseerd leren is op de Diedeldoorn het uitgangspunt. Kinderen worden gestimuleerd om mee te denken over en te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Bewegend leren

Beweging vormt een belangrijke rol in ons dagelijks programma. Dat houdt in dat kinderen tussen de lesactiviteiten door bewegen en zeker ook tijdens het leren zelf! Het zorgt voor een meer uitdagende leeromgeving, een hogere betrokkenheid én een optimaal leerresultaat. Zonder bewegen sta je stil!

Schooltijden

We hanteren op de Diedeldoorn een continurooster. Alle groepen, inclusief de kleutergroepen, gaan op de volgende tijden naar school:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 14.15 uur.
Op woensdag van 08.30 – 12.30 uur.

Ons team

Groep 1/2
Juf Anouk Boender (ma, di, do, vrij)
Juf Laura Wehkamp (wo)

Groep 2/3
Juf Laura Wehkamp (ma en vrij)
Juf Marry Pragt (di, wo, do)

Groep 4
Meester Robbin Hanken

Groep 5
Juf Anouk Klasen (ma, di, wo)
Meester Lars van Dijken (do, vrij)

Groep 6
Juf Paula Scholte

Groep 7
Juf Jannie Okken (ma, di, do, vrij)
Meester Lars van Dijken (wo)

Groep 8
Juf Laura Knegt

Leerlingenzorg

Op de Diedeldoorn bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Diedeldoorn deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Diedeldoorn het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden.

Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de Diedeldoorn voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.