Op De PIT Groningen bieden we meerdere vormen van kinderopvang aan: kinderopvang en buitenschoolse opvang. Hieronder vindt je daar meer informatie over.

We werken volgens de richtlijnen van de gezonde kinderopvang. Dit betekent dat we bewust omgaan met voeding, bewegen en natuur. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter het is. Ze hebben daar tenslotte de rest van hun leven profijt van.

Kinderdagopvang

Op ons kinderdagverblijf (KDV) worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in het voorhuis ‘De Mandarijntjes’. Op de groep wordt gewerkt met vaste gezichten. Dit houdt in dat er vaste medewerkers zijn op vaste dagen om het kinderdagverblijf zo stabiel mogelijk te houden. Ons team pedagogisch medewerkers bestaat uit. Marion van Helten, Roos van de Wal en Lisette Vlieger.

Activiteiten
Gedurende de dag worden er activiteiten aangeboden, kunnen de kinderen vrij spelen binnen en buiten, worden de kinderen verzorgd en waar nodig naar bed gebracht. Tevens zijn er 3 vaste eet- en drinkmomenten.

Wij vinden het belangrijk om flexibel om te gaan met de dagindeling, omdat wij willen inspelen op de behoeften van de kinderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat als de kinderen lekker aan het spelen zijn, wij later aan tafel gaan.
Baby’s houden hun eigen schema aan, deze sluit aan op hun behoefte en zoveel mogelijk op dagritme van thuis.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag, van 7:00 tot 18:00 uur. 52 weken per jaar geopend, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe ons kinderdagverblijf door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Buitenschoolse opvang

De PIT Groningen heeft ook een buitenschoolse opvang (BSO), de Peren genaamd. De BSO is er voor kinderen van 4 t/m13 jaar en vindt plaats voor en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang aan kinderen.  

De nadruk van de BSO ligt op ontspanning. Kinderen gaan immers de hele dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO komen, krijgen ze alle tijd om te spelen met leeftijdsgenootjes, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten. 

Onze vaste medewerkers op de BSO zijn: Marion van Helten, Roos van der Wal en Lisette Vlieger.

Activiteiten
Uiteraard worden er op de BSO ook leuke activiteiten aangeboden. Op een ongedwongen manier besteden we veel aandacht aan sport, spel, maar ook creatieve vakken zoals koken. Dat doen we met behulp van het programma Doenkids. Die bestrijken het gehele terrein van de ontwikkeling van kinderen en zijn gericht op alle leeftijdsfasen.  

Openingstijden 

  • Voor schooltijd ma t/m vrij 7:00 tot 8:30 uur.  
  • Na schooltijd tot 18:00 uur 
  • Tijdens studie- en margedagen van 07:00 tot 18:00 uur. 
  • Tijdens schoolvakanties van 07:00 – 18:00 uur.  
  • 52 weken per jaar, uitgesloten van officiële feestdagen.  

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze buitenschoolse opvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier

Pedagogisch beleid 

Ben je benieuwd naar ons pedagogisch beleid, klik dan op het document hieronder.

Tarieven en contracten

Benieuwd naar onze tarieven en contracten? Klik hier.

Algemene voorwaarden

Op al onze locaties zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor meer info.