Wat het onderwijs op De PIT Groningen uniek maakt is het Levend Leren concept. Daarnaast is ons onderwijs erop gericht dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Levend leren

Kinderen ontwikkelen zich beter als datgene wat ze willen weten aansluit op hun eigen leefwereld en ervaringen. We noemen dat Levend Leren. Alles wat zich in het dagelijks leven afspeelt kan een onderwerp zijn. Leren vindt vooral plaats vanuit verlangen om te leren. Wanneer je zelf iets wilt leren, zelfs iets wilt kunnen, gaat leren veel beter.

We maken gebruik van de kracht, talenten, kennis, vaardigheden van alle mensen in De PIT Groningen. We halen sterkte uit mensen zelf, door samen te reflecteren op wat er al is. Zo kom je met elkaar steeds stappen vooruit. Want zonder het te weten zitten we met elkaar op een pot met goud.
We focussen ons vooral op wat goed gaat. Ontwikkeling van mensen zien we dan ook als een organisch proces dat continu beïnvloed wordt door mensen en de omgeving. Op deze school dus allesbehalve een alwetende volwassene die kinderen vult met kennis. De PIT Groningen staat voor authentiek leren waarbij we goede gewoonten ontwikkelen waardoor je om leert gaan met jouw wereld.

Samen leven

We willen een leeromgeving realiseren waarin we niet uitgaan van traditionele kennisoverdracht zoals in een leerstofjaarklassensysteem, maar we toe werken naar een onderwijsvorm die erop gericht is dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. De PIT Groningen zien we als een kleine samenleving met kinderen en volwassenen die samen werken, samen leren en samen leven en samen vieren. We hebben ons daarin laten inspireren door ideeën uit Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Gestaltleren (kernconcepten en breinleren), Freinet, Jenaplan en Reggio Emilia.

Huizen en familiegroepen

Op De PIT Groningen werken we met huizen. De PIT Groningen kent een indeling in een:

VOOR huis voor de 0 tot 4-jarigen
ONDER huis (4-7 jarigen),
MIDDEN huis (7-10 jarigen)
BOVEN huis (10-13 jarigen).

Ieder huis is onderverdeeld in meerdere huiskamergroepen. Deze huiskamers zijn zo samengesteld dat je je er thuis kunt voelen. Hier start en eindigt de dag in je eigen vaste familiegroep.

Kinderen werken vervolgens op een plek naar keuze. Dat kan in het huis op verschillende plekken zijn; in een specifieke kamer zijn of een gemeenschappelijke ruimte, die werkt als een knooppunt waar mensen samenkomen, samenwerken en profiteren van elkaars talenten.

Onderwijsprofessionals en experts

Op De PIT Groningen zijn ook volwassenen actief. Dat zijn bijvoorbeeld onderwijsbevoegden: meesters en juffen. Iedere familiegroep heeft niet alleen een eigen plek, maar ook een eigen mentor, een eigen meester of juf die het eerste aanspreekpunt is van de familiegroep. Naast onderwijsbevoegden zijn er ook andere volwassenen actief. Dat kan bijvoorbeeld een extern specialist zijn die een project ondersteunt.  Denk daarbij aan wetenschappers, kunstenaars, ervaringsdeskundigen, enz.

Aanbod

Kinderen volgen leerroutes en hebben de keuze uit:

  • Basiswerk: aan de slag met rekenen en taal. Dat is heel belangrijk! Op de PIT Groningen besteden we ruim aandacht aan de basisvaardigheden. Burgerschap is op De PIT een wezenlijk onderdeel van de basisvaardigheden.
  • Projectwerk: je kunt deelnemen aan projecten zoals koken, ontwerpen en dansen. Op deze manier wordt vanuit thematisch werken de verbinding gelegd met het basiswerk.
  • Keuzewerk: dan is er ook nog de mogelijkheid om iets te onderzoeken waar je meer van wil weten. Je kunt dat alleen doen of in een groepje.

Stilte

Midden op de dag, van 11.45 tot 12.00 uur, is er stilte in de school. Een moment van rust en bezinning. Geen overleg, geen muziek, geen internet… er wordt niet gesproken. Je kunt lezen, slapen, schrijven, mediteren, maakt niet uit.
15 minuten om te overdenken wat er die ochtend gebeurd is en te overdenken wat het kind die middag nog gaat doen.

Naar buiten en bewegen

Bewegen vinden we op De PIT Groningen erg belangrijk. Kinderen zijn veel buiten en leren ook buiten: kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de natuur. Weer of geen weer: we gaan eropuit. Kinderen kunnen buiten veel experimenteren en onderzoeken: het proefondervindelijk leren. We vragen de ouders van het onderhuis een modderbroek en laarzen op school neer te leggen, zodat we ook bij regen naar buiten kunnen.

Schooltijden

Je kunt van 06:30-18:00 uur op De PIT Groningen terecht. Opvang en onderwijs zijn met elkaar verweven. Het onderwijs loopt dagelijks van 08:30 tot 14:00 uur. Van 06:30 tot 08:30 uur en van 14:00 tot 18:00 uur is er opvang.

Beeldcoaching

Er wordt vaak gefilmd op De PIT Groningen zodat we goed kunnen analyseren hoe iets is verlopen. We maken gebruik van Beeldcoaching. We bouwen zo samen aan kennis, vaardigheden en houding. We kijken samen naar ons eigen handelen en naar hoe kinderen daar op reageren. Dat maakt ons bewust van ons eigen doen en laten en het effect daarvan op het ontplooiingsproces van eenieder.

Ouders

Kinderen, ouders en medewerkers geven samen betekenis aan De PIT Groningen. Wij vinden het belangrijk dat eenieder wordt uitgenodigd om een waarde toe te voegen aan de gemeenschap als geheel. Voor de kinderen willen wij een rijke leeromgeving creëren. Dit kunnen wij echter niet alleen en zullen daarom ook vragen om kennis, talenten en vaardigheden van de opvoeder(s) in te zetten om dit te kunnen optimaliseren. Gezamenlijk weten en kunnen we meer dan alleen. Hoe gaaf zou het zijn als opvoeders workshops geven vanuit hun eigen hobby/expertise.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op De PIT Groningen het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet De PIT Groningen voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.