Wij zijn een kleinschalig Integraal Kindcentrum (IKC) in Wehe den Hoorn waar persoonlijke aandacht en zorg voor elkaar voorop staan. Bij ons staat ‘school in het dorp, dorp in de school’ centraal. We kennen elkaar allemaal en vormen samen een hechte gemeenschap waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Over ons

IKC Hoogholtje is een plek voor kinderen om te leren, spelen en groeien. Wij willen kinderen een stevige basis bieden voor hun toekomst in de maatschappij. Dat begint al bij de opvang waar kinderen van 0 tot 4 jaar de wereld om zich heen mogen leren ontdekken met de veiligheid van goede pedagogisch medewerkers achter zich.

De kleinschalige en persoonlijke omgeving op IKC Hoogholtje is uniek. We kunnen daardoor veel aandacht besteden aan de kinderen.
Behalve een kinderopvang, zijn we een samenwerkingsbasisschool waarin katholiek en openbaar onderwijs samenkomen. We richten ons op de brede ontwikkeling en vorming van kinderen. Godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming maken hier deel van uit.

Waar staan we voor?

Op IKC Hoogholtje hebben we echt vertrouwen in onze kinderen. We zien hen als individuen met unieke talenten en mogelijkheden. We stimuleren ze om zichzelf te zijn en zichzelf te ontdekken, want samen zijn wij Hoogholtje, samen zijn wij verschillend.

Een veilige omgeving waarin kinderen zich goed voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen, dat vinden wij belangrijk. De relatie met de kinderen staat centraal, want zonder relatie geen prestatie.

We geven onze kinderen bagage om oprecht, eerlijk, zelfstandig en betrouwbaar te functioneren in het leven. Vanuit de katholieke traditie hebben we vieringen waarbij de pastor aanwezig is. Daarnaast leren we kinderen om te gaan met verschillende verhalen en hun eigen keuzes te maken.

Ons aanbod

Middels gepersonaliseerd onderwijs bieden we vakken zoals taal, rekenen, lezen en burgerschap aan. Daarbij wordt het aanbod goed afgestemd op de kinderen. We volgen ze, en tijdens twee momenten in het jaar toetsen we de ontwikkeling van de kinderen. We willen dat elk kind de kans krijgt om eruit te halen wat erin zit.

We zetten ons in voor een gelukkig kind, dat met vertrouwen en zelfverzekerdheid de wereld tegemoet kan treden. Een goede basis in het onderwijs is essentieel voor de toekomst van elk kind. We streven ernaar om een brug te zijn naar een succesvolle toekomst voor al onze leerlingen.