Op IKC Hoogholtje bieden we diverse vormen van kinderopvang aan: kinderdagverblijf, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. De kinderopvang is gelegen in het hart van ons kindcentrum, waardoor er nauw contact is met de kinderen van de school. Dit brengt een mooie dynamiek waarbij jongere en oudere kinderen van en mét elkaar leren en spelen. Op onze locatie werken wij volgens de richtlijnen van de gezonde kinderopvang. Dit betekent dat we bewust omgaan met voeding, beweging en de natuur. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van.

Kinderdagopvang

Op ons kinderdagverblijf (KDV) worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in één groep. Op onze groep wordt gewerkt met vaste gezichten. Dit houdt in dat er vaste medewerkers zijn op vaste dagen om het kinderdagverblijf zo stabiel mogelijk te houden. Ons team pedagogisch medewerkers bestaat uit: Francisca Postma, Mariëlle Mulder, Marga Aiyamekheu, Inge Mulder.

Activiteiten
Ons kinderdagverblijf biedt verschillende activiteitenprogramma’s (o.a. uit Uk&Puk) waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Omdat kinderen allemaal in hun eigen fase van ontwikkeling zijn, wordt er op ons kinderdagverblijf gekeken naar de persoonlijke behoefte van het kind.

Openingstijden

  • Op werkdagen van 07:00 uur tot 18:00 uur.
  • 52 weken per jaar, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe ons kinderdagverblijf door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Peuteropvang / voorschool

Binnen IKC Hoogholtje is peuteropvang gevestigd. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen zich bij ons ontwikkelen op een speelse manier. Ze leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige omgeving. Doordat de peuteropvang in de school gevestigd is, is de overgang naar groep 1 minder groot. De kinderen kennen de school en de omgeving immers al.

Onze vaste medewerkers op de peuteropvang zijn Francisca Postma, Marielle Mulder en Marga Aiyamekheu.

Activiteiten
Met behulp van de VVE programma’s Uk&Puk en Startblokken worden activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken de gehele brede ontwikkeling van de peuters. Naast de stimulering in de taalontwikkeling wordt er met behulp van leuke spellen en activiteiten aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden.

Openingstijden

  • Op werkdagen van 8:30 uur – 12:30 uur.
  • Gesloten tijdens vakanties en officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze peuteropvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Buitenschoolse opvang

IKC Hoolholtje heeft ook een buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is er voor kinderen van 4 t/m13 jaar en vindt plaats voor en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang aan kinderen.

De nadruk van de BSO ligt op ontspanning. Kinderen gaan immers de hele dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO komen, krijgen ze alle tijd om te spelen met leeftijdsgenootjes, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten.

Onze vaste medewerkers op de BSO zijn: Francisca Postma, Mariëlle Mulder, Marga Aiyamekhe en Inge Mulder.

Activiteiten
Uiteraard worden er op de BSO ook leuke activiteiten aangeboden. Op een ongedwongen manier besteden we veel aandacht aan sport, spel, maar ook creatieve vakken zoals koken. Dat doen we met behulp van het programma Doenkids. Die bestrijken het gehele terrein van de ontwikkeling van kinderen en zijn gericht op alle leeftijdsfasen.

Openingstijden

  • In de ochtend van 7:00 uur – 8:30 uur
  • Na schooltijd van 14:15 uur- 18:00 uur
  • In vakanties zijn we open van 7:00 – 18:00 en we verzorgen opvang op de marge dagen.
  • 52 weken per jaar, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze buitenschoolse opvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Pedagogisch beleid

Ben je benieuwd naar ons pedagogisch beleid, klik dan op het document hieronder.

Tarieven en contracten

Benieuwd naar onze tarieven en contracten? Klik hier.

Algemene voorwaarden

Op al onze locaties zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier.