Op ICK Hoogholtje geven we gepersonaliseerd onderwijs. Dat betekent dat we onze leerstof goed afstemmen op de kinderen. We bieden ze een belangrijke basis en we volgen ze in hun ontwikkeling.

Schooltijden

Wij hebben een vast lesrooster waarbij de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.15 uur naar school gaan. Deze structuur biedt hun de perfecte balans tussen leren, spelen en ontspannen.

Op vrijdag hebben de kleuters van groep 1 en 2 een vrije dag. We hebben gemerkt dat zij veel energie nodig hebben om zich gedurende de week in te spannen, en vrijdag biedt ze de mogelijkheid om op te laden voor de volgende week

Onze groepen

Bij IKC Hoogholtje leren de kinderen in gemengde groepen met verschillende leeftijden en niveaus. We stimuleren de kinderen om van en met elkaar te leren. Ze leren ook rekening te houden met elkaars behoeften en om te gaan met verschillen.

We hebben een onderbouwgroep (groep 1 en 2), een middenbouwgroep (3 t/m 5) en een bovenbouwgroep (6 t/m 8). De groepssamenstelling verandert jaarlijks, waarbij oudere kinderen doorstromen naar de volgende groep en nieuwe kinderen instromen. Dit zorgt voor een uitdagend en gevarieerd leerproces.

Onze leerkrachten zijn de verbindende factor binnen de groep. Ze creëren een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen

Leerlingenzorg

Op IKC Hoogholtje bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar Hoogholtje deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op IKC Hoogholtje het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

IKC Hoogholtje moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.

De persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van de kinderen staat bij ons centraal. We zien dat de resultaten van onze kinderen aansluiten bij dit aspect. We kijken ook naar het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Dat geeft ons een compleet beeld van hoe het met ze gaat.

Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.