Op RK/PC Jenaplanschool Kristalla creëren we een veilige leeromgeving dat ervoor zorgt dat kinderen mogen zijn zoals ze zijn: hoe ze zich voelen, hoe ze leren, wat ze vinden en waar ze vandaan komen. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau en binnen hun eigen mogelijkheden

Over ons

Onze school telt ruim 100 leerlingen en is samen met een kinderopvang, bibliotheek en openbare basisschool gevestigd in Kindcentrum Emmerhout in Emmen. We zijn een rooms-katholieke en protestants-christelijke jenaplanschool wat inhoudt dat we veel waarde hechten aan het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen.

Deze vernieuwende visie op onderwijs en opvoeding is ontwikkeld door Peter Petersen in Duitsland. Met de kennis uit het verleden en de middelen van nu, bieden wij modern gepersonaliseerd jenaplanonderwijs. Meer weten over jenaplanonderwijs, klik hier.

Waar staan we voor?

Op Kristalla hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat en een rijke leeromgeving. We stimuleren de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. Bij ons is er geen onderscheid op basis van geloof, overtuiging of niveau. We leren kinderen dat er verschillen zijn en hoe ze daar verantwoord mee om kunnen gaan. Op Kristalla gaat zorg uit naar alle leerlingen. Ze ontwikkelen zich tot harmonieuze en vrije mensen!

Onderwijs is meer dan kennisoverdracht alleen. Het onderwijs op Kristalla is vooral gericht op de vorming van het gehele kind in de maatschappij. Natuurlijk is kennis verwerven ook belangrijk, maar dan wel kennis waar het leven om vraagt. Op die manier zijn wij meer een ‘leefschool’ in plaats van een ‘leerschool’.

Ons aanbod

Op Kristalla werken we volgens de vier basisprincipes van het jenaplanonderwijs; spel, vieren, gesprek en werk. De relatie tussen kinderen, ouders, leerkrachten en omgeving is daarbij essentieel.
De leerstof wordt ontleend aan de leef- en belevingswereld van kinderen én aan belangrijke cultuurgoederen uit de maatschappij.

We hebben op onze school geen klassen gebaseerd op leeftijd, maar stamgroepen met kinderen van diverse leeftijden en niveaus bij elkaar. Kinderen zijn heel verschillend en kunnen ook veel van elkaar leren.