Het onderwijs op Kristalla is gepersonaliseerd en doelgericht. We dagen kinderen uit om zelf tot een leeractiviteit te komen. Dat doen we bij de kleuters al, waarbij ze bijvoorbeeld aan de hand van cijfers en letters hun motoriek ontwikkelen. Uiteraard helpen onze stamgroepleiders de kinderen wel een beetje op weg.

Kinderen werken ook heel gericht aan een doel. Als dat doel is bereikt, gaan ze verder met een nieuw doel. Omdat ieder kind dat in een ander tempo doet, is (onderwijs)tijd niet goed in te vullen voor de inrichting van ons onderwijs.

Schooltijden

Leerlingen gaan dagelijks van 08.30 tot 14.30 uur naar school, behalve op woensdag. Dan zijn ze ’s middags vrij. Daarnaast is onze groep 1 op donderdagmiddag vrij en de groepen 1 en 2 ook op vrijdagmiddag.

Maandag 8:30 – 14:30 uur
Dinsdag 8:30 – 14:30 uur
Woensdag 8:30 – 12:15 uur
Donderdag 8:30 – 14:30 uur (groep 1 tot 12:15 uur)
Vrijdag 8:30 – 14:30 uur (groep 1 en 2 tot 12:15 uur)

Ons team

Team Kristalla Emmen
Team Kristalla Emmen

Stamgroepen

Op Kristalla werken we met driejarige stamgroepen; één onderbouwgroep (0-1-2), twee middenbouwgroepen (3-4-5) en twee bovenbouwgroepen (6-7-8). In een driejarige stamgroep ervaar je hoe het is om jongste te zijn in een groep, maar ook de middelste en oudste. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid.

In principe zitten de kinderen drie jaar bij dezelfde stamgroepleider. In deze jaren kan er een relatie opgebouwd worden tussen de leerlingen en de stamgroepleider, En die relatie is nodig voor de ontwikkeling van het kind, want zonder relatie, geen prestatie.

Leerlingenzorg

Op Kristalla bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze stamgroepleiders houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Op onze school zijn alle kinderen welkom, mits we aan de vooraarden kunnen voldoen. Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar onze school deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger. We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op Kristalla het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Als het welbevinden en de betrokkenheid hoog zijn, kunnen kinderen hun volledige potentieel aanspreken. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Maar net als alle andere scholen in Nederland, moeten wij ook voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.