Kristalla heeft korte lijnen met de kinderopvang. In ons kindcentrum is Kinderopvang Meerdijk gevestigd. Zij bieden voor onze leerlingen voor- en naschoolse opvang (BSO) aan, maar hebben ook kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de voorschool (peuteropvang) van Stichting Peuterwerk, in hetzelfde pand.

Kijk voor meer informatie over de BSO op de website van Kinderopvang Meerdijk.
Voor meer informatie over de voorschool, kijk dan op de website van Stichting Peuterwerk.